Научный доклад ID 1706 : 2018/3
АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРНА СИСТЕМА

Петко Костадинов, Васил Димитров, Мартин Златков, Ирена Божичкова

Използването на енергийни ресурси, предоставени от възобновяеми източници на енергия, е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда. В тази насока използването на вятърната енергия е въпрос с голямо значение. Все по-широко приложение намират различни ветрогенераторни системи, като една такава е проектирана и изградена във ВТУ „Тодор Каблешков“. Проектиран и разработен е ветрогенератор с променлив ъгъл на атака на витлата. В доклада е представен начин за реализиране на този вид конструкция, както и особеностите на автоматиката при управление на електрозадвижващите механизми чрез PLC. Систематизирани са основните фактори, влияещи върху ефективността на ветрогенератора. Усложнената конструкция на пропелера поставя по-високи изисквания към системата за управление, но дава възможност за адекватно приспособяване на турбината към непостоянната скорост на вятъра и постигане на максимална ефективност на съоръжението, а също така и за намаляване на механичните претоварвания при скорости на вятъра, превишаващи значително възможностите на съоръжението. Функционирането на системата, от една страна, води до икономия на електрическа енергия, a същевременно са създадени условия за провеждане на научни изследвания и експерименти от докторанти и преподаватели, както и на лабораторни упражнения със студенти от специалности „ЕЕЕО”, „Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт“, „ЕЕВЕИ“ и „Електромобили”.


Ветрогенератор адаптивно управление PLC енергийна ефективност TSRWind turbine adaptive control PLC energy efficiency TSRПетко Костадинов Васил Димитров Мартин Златков Ирена Божичкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ragheb M., A. M. Ragheb, Wind Turbines Theory - The Betz Equation and Optimal Rotor Tip Speed Ratio, Fundamental and Advanced Topics in Wind Power, ISBN 978-953-307-508-2, InTech, 2011

[2] Balgaranov L., I. Milenov, G. Pavlov, Ch. Dzhambazki, Elektrozadvizhvane, Sofiya, 2009
( [2] Българанов Л., И. Миленов, Г. Павлов, Ч. Джамбазки, Електрозадвижване, София, 2009 )

[3] Zlatkov M., Bezotkazno prevklyuchvane „zvezda-triagalnik” pri malki vetrogenera-tori, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 15, broy 3, statiya № 1516
( [3] Златков М., Безотказно превключване „звезда-триъгълник” при малки ветрогенера-тори, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 15, брой 3, статия № 1516 )

[4] http://www.reuk.co.uk/wordpress/wind/wind-t...

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Tip-speed_rat...

[6] Programmable Logic Controller LOGO! - Technical Data, Siemens AG, 2014

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie