Научный доклад ID 1703 : 2018/3
МОДИФИКАЦИЯ НА МОДЕЛИ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПНЕВМАТИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА

Людмил Попов

В доклада е разгледан въпросът за контрол на ефективната дължина на главния спирачен въздуховод на влака, като се игнорира неудобството на предварително разработена методика от необходимостта да е известна крайната стойност на налягането Pk при прилагане на пробно задържане. Твърдението, че тази стойност е нула е вярно в ограничен кръг случаи. Например крайното налягане не е нула, а неизвестна величина, по-голяма от 5 или даже 8 атм. В случая на така нареченото „ударно пълнене” още при композирането на влака в депото това налягане може да стигне и до 10 атмосфери.

Цел на настоящия доклад е разработването и изследването на специален метод за непрекъснато ( включително и по време на движение ) контролиране на ефективната ( фактическата ) дължина на главния въздуховод на влака, без да е необходимо да се знае първоначалната и крайната стойност на налягането.

Разработено е методологично, програмно и техническо осигуряване, което гарантира автоматичното и обективно измерване на ефективната дължина на главния спирачен въздуховод на влака по време на движение с произволна скорост и при промяна на същата може да дава съобщение за машиниста с указване на мястото на изолиране.

Методът е усъвършенстван с цел опростяването на изчисленията и необходимите измервания, свеждащо се до отпадане на необходимостта да се знае стойността на крайното налягане Рк .


диференциално налягане триточкова схема оптимален интервал на квантованеdifferential pressure three-point circuit optimal quantum intervalЛюдмил Попов

BIBLIOGRAPHY

[1] Popov L., V. Dimitrov, Kompyutarno modelirane i simulatsiya na pnevmatichna sistema, IV nauchna konferentsiya „KEIT 2018“.
( [1] Попов Л., В. Димитров, Компютърно моделиране и симулация на пневматична система, IV научна конференция „КЕИТ 2018“. )

[2] Ishtev K., N. Atanasov, A. Ishtev, Teoriya na upravlenieto (chast 1), Universitetsko izdatelstvo pri TU-Varna, 2011
( [2] Ищев К., Н. Атанасов, А. Ищев, Теория на управлението (част 1), Университетско издателство при ТУ-Варна, 2011 )

[3] Ishtev K., Teoriya na upravlenieto, S., 2004
( [3] Ищев К., Теория на управлението, С., 2004 )

[4] Besekerskiy V., Popov E., Teoriya sistem avtomaticheskogo upravleniya, Sankt-Peterburg, 2004
( [4] Бесекерский В., Попов Е., Теория систем автоматического управления, Санкт-Петербург, 2004 )

[5] http://aiut.tugab.bg/Library/ATP/DOC/Identi... na obekti po prehodnata im harakteristika.pdf
( [5] http://aiut.tugab.bg/Library/ATP/DOC/Иденти... на обекти по преходната им характеристика.pdf )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie