Научный доклад ID 1701 : 2018/2
ГРАФИКИ НА ПРОЦЕСИТЕ, ПРОТИЧАЩИ ПРИ ДЕРАЙЛИРАНЕ ПО РАЗЛИЧНИ КРИТЕРИИ

Добринка Атмаджова

В статията е извършен анализ върху критериите на Nadal - Y/Q, номиналния критерий - Yр/Q1 и критерия срещу дерайлиране - Y1/Q1, които дават възможност за разкриване и обясняване на сложния процес на дерайлиране, като се акцентрира главно върху баланса (или дисбаланса) между силите, действащи при този процес и определящи І-то и ІІ-то гранични състояния и 3-те характерни зони – на безопасността, застоя и дерайлирането. Силовите функции са приведени в безразмерен вид. Представени са схеми на линеен график на процесите, протичащи при дерайлирането по различни критерии срещу дерайлиране. Въз основа на визуалното графично представяне на процесите на дерайлиране се създават допълнителни възможности за разкриване на важни свойства и зависимости, свързани с дерайлирането. Отчита се влиянието на неравномерността на колесното натоварване. Благодарение на приложените линейни графики са разкрити някои важни свойства и зависимости. Доказва се, че височината на приложената към атакуващата колоос рамна сила оказва извънредно силно влияние върху стойността на критерия за ІІ-то гранично равновесие, като, при увеличаването на височината само с ~ 30% стойността на критерия при ІІ-то гранично равновесие се увеличава около 4,5 пъти, което е сигурно указание, че разсейването на резултатите в последната фаза (на дерайлирането) ще нараства значително.


подвижен железопътен състав сигурност срещу дерайлиране критерии срещу дерайлиране схеми на линеен график.rolling stock safety against derailment criterias against derailment graphics process.Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Nadal M. J.: Theorie de la stabilite des locomotives, Movement de Lacet, Annales des Mines, vol. 10, 1896, str. 232

[2] Luisa-Izabel DUNGAN NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA CONTRA DERAIERII, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Buletinul AGIR nr. 1-2/2009, aprilie-septembrie p.117-122

[3] Atmadzhova D. PRIVEZhDANE V NOMINALEN VID NA KRITERIYa PROTIV DERAYLIRANE NA ZhELEZOPATNI VOZILA NK s mezhdunarodno uchastie BulTrans-2017 na TU-Sofiya, Sozopol11-13 Septemvri, 2017
( [3] Атмаджова Д. ПРИВЕЖДАНЕ В НОМИНАЛЕН ВИД НА КРИТЕРИЯ ПРОТИВ ДЕРАЙЛИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВОЗИЛА НК с международно участие BulTrans-2017 на ТУ-София, Созопол11-13 Септември, 2017 )

[4] Atmadzhova D. PROCESSES AND DEPENDENCIES RELATED TO NADAL’S FORMULA IX International Scientific Conference HEAVY MACHINERY 2017, Zlatibor, Serbia, 2017, pp.E7-E16

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie