Научный доклад ID 1700 : 2018/2
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Мария Христова, Димитър Бахчеджиев

В съвременния взаимосвързан свят информацията и свързаните с нея процеси, системи, мрежи и персонал, участващ в нейната обработка, използване и защита, са активи, които са ценни за оцеляването на организациите и изискват защита срещу различни заплахи и опасности. Това е причината компютърната сигурност и информационната защита на компютърните системи и мрежи и използваната в тях информация да са основни елементи на информационната сигурност.

Организациите трябва да изградят и поддържат компетентност и познания в сферата на информационната сигурност. Според авторите на настоящата работа в най-структуриран и цялостен вид това може да стане с помощта на адаптираните изисквания и практики, залегнали в световно утвърдените рамка и практики от серията международни стандарти по информационна сигурност ISO/ IEC 27000. В статията е представен процесът за управление на риска при осигуряване на сигурността на информацията. Разгледан е „методът на папийонката“ като особено полезен графичен метод за анализ на риска. Изследва се структурата от стандарти, изисквания, препоръки за създаване, развитие и поддържане за системите за управление на информационната сигурност. Анализирани са инoвативни подходи за прилагане на мерките за контрол от приложение А на БДС EN ISO/IEC 27001:2017 и кодекса за добра практика за управление на риска при осигуряване сигурността на информацията.


информация информационна сигурност управление на риска стандарти система за управление на сигурността на информациятаinformation information security risk management standards information security management system.Мария Христова Димитър Бахчеджиев

BIBLIOGRAPHY

[1] The Global Risks Report 2018, World Economic Forum, https://www.weforum.org/reports/the-global-...

[2] Narachnik po kibersigurnost, www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-11/MTITC_D4_NarachnikKiberSigurnost_n.pdf
( [2] Наръчник по киберсигурност, www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-11/MTITC_D4_NarachnikKiberSigurnost_n.pdf )

[3] Stoev, St. Klasifikatsiya na iztochnitsi na risk za IS, Yubileyna nauchna konferentsiya “Predizvikatelstva pred informatsionnite tehnologii v konteksta na “Horizont 2020”. Svishtov, 2016, s. 298-305.
( [3] Стоев, Ст. Класификация на източници на риск за ИС, Юбилейна научна конференция “Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на “Хоризонт 2020”. Свищов, 2016, с. 298-305. )

[4] INTERNATIONAL STANDARD IEC/ISO 31000:2018, Risk management – Guidelines, https://www.iso.org/standard/65694.html

[5] IEC 31010, Risk management – Risk assessment techniques, www.iso.org/standard/51073.html

[6] ISO/IEC 27000 family - Information security management systems, https://www.iso.org/isoiec-27001-informatio...

[7] Tselkov V., O. Ismailov, N. Stoyanov, Upravlenie na riska, testvane i otsenka na mrezhovata i informatsionna sigurnost, DOI: 10.13140/RG.2.1.4766.4406, 2014
( [7] Целков В., О. Исмаилов, Н. Стоянов, Управление на риска, тестване и оценка на мрежовата и информационна сигурност, DOI: 10.13140/RG.2.1.4766.4406, 2014 )

[8] Tsenkov Yu. Analiz na riska pri proekti za razvitie na vaorazheniyata, avtoreferat na disertatsionen trud za prisazhdane na nauchna stepen doktor, 2014
( [8] Ценков Ю. Анализ на риска при проекти за развитие на въоръженията, aвтореферат на дисертационен труд за присъждане на научна степен доктор, 2014 )

[9] RISK ANALYSIS TUTORIAL - THE PROCES , https://www.solver.com/risk-analysis-proces...

[10] ISO/IEC 27000:2018 Information technology - Security techniques -Information security management systems -Overview and vocabulary

[11] БДС EN ISO/IEC 27001:2017 - Information technology - Security techniques - Information security management systems - ments

[12] ISO/IEC 27005:2018 - Information technology - Security techniques -Information security risk management (third edition), https://www.iso.org/standard/75281.html

[13] Republika Balgariya, Natsionalna strategiya za kiber sigurnost „Kiber ustoychiva Balgariya 2020”
( [13] Република България, Национална стратегия за кибер сигурност „Кибер устойчива България 2020” )

[14] NAREDBA za obshtite iziskvaniya za mrezhova i informatsionna sigurnost, https://www.mtitc.government.bg/sites/defau...
( [14] НАРЕДБА за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност, https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie