Научный доклад ID 1699 : 2018/2
КАДАСТЪР И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ ПРИ МАЛКИ ЯЗОВИРИ

Мира Зафирова

Строителството на малки язовири на територията на страната започва 1945-1950 г. С тяхното изграждане се поставя основната цел да поемат част от обема на високата вълна, да го задържат и изпуснат в подязовирния участък по-късно след преминаване на пълноводието.

Интензивното строителството на малки язовири продължава до 1989г., до настъпването на политико-икономическите промени в обществения живот на България.

Към момента броя на изградените малки язовири в България е над 3500 язовира. За жалост общата оценка е за недоброто им състояние.

Днес на малките язовири се гледа като важна съставна част от инфраструктурата на страната. Това са съоръжения, които осигуряват вода за напояване, предпазват от наводнения, като ретензират и безпрепятствено провеждат речните води. Те са в основата на възобновяемите енергийни източници, третирани в Протокола от Киото.

През последните години редица малки земни язовирни стени се оказаха в неизправно състояние. Надвишен бе капацитетът на техните облекчителни съоръжения и вследствие значително слягане на насипа преляха не само през преливника, което е нормално, а и през короната, което е недопустимо. В резултат се получи обичайното явление – повреди по конструкцията на стената от размиване на насипа, изравяния по въздушния откос, разрушения на съоръженията в долния участък и редица други повреди.

Целта на настоящия доклад е да представи специфичните особености при възстановяването и работата на малките язовири.

За сравнително по точно представяне и решаването на експлоатационните задачи при малките язовири е подходящо разработване на компютърна програма с няколко основни модула:

- База данни -

- Изчисления

- Справки:


кадастър земно-насипни язовири управление на водните ресурсиcadastre land-dams water resources managementМира Зафирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Toshev D., T. Cholakov, Ogn. Todorov, „Sastoyanie na malkite yazoviri v r. Balgariya“ sp.“Vodno delo“, 5-6/2012
( [1] Тошев Д., Т. Чолаков, Огн. Тодоров, „Състояние на малките язовири в р. България“ сп.“Водно дело“, 5-6/2012 )

[2]Toshev D., Navodneniyata i rolyata na yazovirite v R.Balgariya, sp.“Vodno delo“3-4/2014
( [2]Тошев Д., Наводненията и ролята на язовирите в Р.България, сп.“Водно дело“3-4/2014 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie