Научный доклад ID 1681 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ ИЗНОСВАНЕТО НА ВЪНШНИТЕ ПРЪСТЕНИ НА БУКСОВИТЕ РОЛКОВИ ЛАГЕРИ

Людмил Паскалев

Една от главните задачи, стоящи пред подвижния състав на Българските държавни железници, се явява повишаване на експлоатационната надеждност.

От експлоатационния опит при ремонта на подвижния състав е известно, че при съществуващите методи на експлоатация и ремонт, след изтичане на определен период от време, вагоните влизат за планов ремонт, без да се отчита фактическото им техническо състояние. Това не позволява по-нататъшната експлоатация на вагоните преди влизане за планов ремонт, въпреки, че те имат още ресурс. Търкалящите лагери в голяма степен определят експлоатационните показатели на подвижния състав.. Техническото им състояние зависи от много фактори. Всичко това налага необходимостта да се намерят такива методи и средства, които биха позволили с малка загуба на време и с необходимата точност да се осъществява оперативна диагностика на елементите на буксовите ролкови лагери на подвижния железопътен състав с цел определяне тяхното реално моментно техническо състояние.

Целта на настоящия доклад е да се установи моментното техническо състояние на буксовите ролкови лагери при влизане на вагоните за планов ремонт, да се извърши анализ на получените резултати със съответните изводи и да се набележат конкретни мероприятия за последващо им диагностициране с цел удължаване на ресурса.


външни пръстени на буксовите ролкови лагериexternal ring of axle rolling bearingsЛюдмил Паскалев

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie