Научный доклад ID 1678 : 2018/3
МОДЕЛИРАНЕ И ЯКОСТЕН АНАЛИЗ НА КОЛООСИТЕ НА ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 86

Васко Николов

В доклада е направен задълбочен якостен анализ на натоварванията, действащи върху колооста и оказващи влияние върху якостните характеристики на този особено важен за безопасността на движението елемент от конструкцията на локомотиви серия 86, експлоатирани от частни превозвачи у нас, както и на причините за случаите на счупване на колооси на разглежданата серия локомотиви по време на експлоатация. Представено е описание на задвижването на колоосите на този тип локомотиви, като са посочени и описани основните елементи, които го изграждат. Характеризиран е типът на задвижването и мястото на предавателния механизъм според общоприетата класификация на локомотивните предавателни механизми. Дадена е схема на натоварването на колооста по време на експлоатация и са описани силите, които действат, както и мястото им на прилагане в предавателния механизъм. Изброени са изискванията, на които трябва да отговарят тези важни за безопасността на движението елементи. Извършено е моделиране, якостен и деформационен анализ на конструкцията по метода на крайните елементи. Посочени са стойностите на отделните параметри на анализа и местата, в които се получават екстремните такива. Резултатите са сравнени с получените откази по време на експлоатация. Дадени са препоръки за отстраняване и намаляване на откази от подобен характер.


локомотиви колооси оси якостен анализ безопасност на движението метод на крайните елементи.locomotives wheelsets axles strength analysis safety of movement method of finite elements (MFE).Васко Николов

BIBLIOGRAPHY

[1] Nikolov, V. Izsledvane na faktorite, vliyaeshti na dalgotraynostta na lokomotivnite koloosi, S. TU, 2008.
( [1] Николов, В. Изследване на факторите, влияещи на дълготрайността на локомотивните колооси, С. ТУ, 2008. )

[2] Ruzhekov, T., Zh. Dimitrov, D. Stoyanov, G. Staykov, A. Stefanov. Konstruktsiya, teoriya i proektirane na lokomotivi. S., TU - Sofiya, 1987.
( [2] Ружеков, Т., Ж. Димитров, Д. Стоянов, Г. Стайков, А. Стефанов. Конструкция, теория и проектиране на локомотиви. С., ТУ - София, 1987. )

[3] Stoychev G, Metod na kraynite elementi. Yakosten i deformatsionen analiz. TU, S, 2000.
( [3] Стойчев Г, Метод на крайните елементи. Якостен и деформационен анализ. ТУ, С, 2000. )

[4] EN 13261:2009 UIC Code 515-3. Rolling stock. Bogies – Running gear. Axle design calculation method. 2009.

[5] Sitarz, M., A. Sladowski, K. Bizon, K. Chruzik, Design and investigation of railway wheelsets, Silesian university of technology, N59, Gliwice, 2003.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie