Научный доклад ID 1674 : 2018/3
АДАПТИРАНЕ КРИТЕРИЯ НА NADAL КЪМ ФАКТИЧЕСКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПОЛУЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Добринка Атмаджова

Следвайки една от основните поставени цели – създаване на изчислителен метод за определяне сигурността срещу дерайлиране, който да съответства на утвърдения от БДС EN 14363 и UIC cod. 518 експериментален метод със същото предназначение – е необходимо, като първа стъпка в тази насока, да се извърши адаптиране на виртуалния модел на Nadal към реалните (фактически) дадености при запазване на някои от основополагащите му предпоставки, на първо място – системата сходящи се сили в една точка. При тези изисквания въпросният изчислителен метод да бъде подлежащ на системно усъвършенстване, като меродавната оценка относно използването му в практиката и неговата удачност може да бъде дадена в зависимост от бъдещото развитие на базата на достатъчни по количество и качество експериментално получени резултати. Въпросното адаптиране се извършва чрез създаден специално за целта модел, който е по-близък до реалността в сравнение с модела на Nadal, респ. на БДС EN 14363 и UIC cod. 518, отчитащ като параметър отношението на вертикалното натоварване на неатакуващото към атакуващото колело от колооста. В създадената условна система при извеждане на граничната формула за критерия срещу дерайлиране се получава, в отличие от Nadal-овата формула, допълнителен член с който, се въвеждат нови параметри. Граничната стойност на критерия срещу дерайлиране под влияние на параметъра отчиташ отношението на вертикалното натоварване на атакуващо към неатакуващо колело от една колоос се намалява.


подвижен железопътен състав сили в контакта „колело-релса” сигурност срещу дерайлиране критерий на Nadal.rolling stock wheel-rail contact forces security against derailment Nadal`s criteria.Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 14363: Railway applications - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Testing of running behaviour and stationary. EC For Standardization, 2005

[2] UIC Code 518 OR: Testing and approval of railway vehicles from the point of view of their dynamic behaviour - Safety – Track fatigue-Ride quality, International Union of Railways, 2003

[3] Nadal M. J.: Theorie de la stabilite des locomotives, Movement de Lacet, Annales des Mines, vol. 10, 1896, str. 232

[4] Sobaś M.: Stan i doskonalenie kryteriów bezpieczeństwa przed wykolejeniem pojazdów szynowych, Pojazdy Szynowe nr 4, 2005, str. 1-13, Pojazdy Szynowe nr 2, 2006, str. 37-48

[5] Raport ORE Frage B55: Sicherheit gegen Entgleisen von Güterwagen in Gleisverwindungen. Bericht Nr.8 ( Schlussbericht). Utrecht, April 1983

[6] Raport ORE Frage C138: Zulässige Höchstwerte der Y-und Q-Kräfte und Entgleisungskriterien. 1986

[7] Elkins J., Wu H.: New criteria for flange climb derailment, Railroad Conference, 2000. Proceedings of the 2000 ASME/IEEE Joint Volume , 1-7, 2000

[8] Wu H., Shu X., Wilson N.: TCRP Report 71, Track-Related Research, Volume 5: Flange Climb Derailment Criteria and Wheel/Rail Profile Management and Maintenance Guidelines for Transit Operations, Transportation Research Board of the National Academies, 2005

[9] Bizic M., D. Petrović, D. Stamenković BASICS OF EXPERIMENTAL DETERMINATION OF WHEEL-RAIL CONTACT FORCES USING INSTRUMENTED WHEELSETS, FACTA UNIVERSITATIS SERIES: Mechanical Engineering Vol. 1, No 10, 2003, PP. 26 - 2

[10] Bižić M., Petrović D., METHODOLOGIES OF EXPERIMENTAL DETERMINATION OF WHEEL-RAIL CONTACT FORCES The XVI Conference RAILCON ‘14, Niš, Serbia, 2014

[11] Bižić M., D. Petrović, Tomić M. and Djinović Z. Development of method for experimental determination of wheel–rail contact forces and contact point position by using instrumented wheelset, Published 19.06.2017 Measurement Science and Technology, Vol. 28, No 7, 2018

[12] „Instruktsiya za koloosi na vagonite” – 1977 g.
( [12] „Инструкция за колооси на вагоните” – 1977 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie