Научный доклад ID 1671 : 2018/3
ПРОБЛЕМИ ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ ПРИЛАГАЩИ КРОС-ДОКИНГ И НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ

Веселин Даскалов

В статията се разглеждат възможностите, предимствата, недостатъците, архитектурата и технологията на използване на крос-докинг от автомобилните превозвачи и се обръща внимание на причините които могат да породят проблеми при прилагането й. Преодоляването на тези проблеми изисква успешното решаване на три групи основни задачи:

- Стратегически – за избор на форма на крос-докинг терминала и за определяне на размерите и на броя, предназначението и разположението на вратите му,

- Тактически - за планиране на преминаването на товаропотоците през крос-докинг терминала, при минимален пробег на манипулационната техника,

- Оперативни – за съставяне на графици за разтоварване и натоварване на транспортните средства.

За всяка група задачи са предложени методи за решаването им, поставени са условия на които да отговарят решенията и са цитирани статии.

В края на статията е представена идея за структурата и задачите на отделните модули на експертна система, работеща в реално време, за избор на адекватно на ситуацията решение, от библиотека с предварително решени тактически и оперативни задачи, при различни комбинации на товаропотоци и заявки за разтоварване и натоварване на транспортни средства.


манипулиране на товари крос-докинг складmaterial handling process cross-docking warehousВеселин Даскалов

BIBLIOGRAPHY

[1] Buijs P., Iris F.A. Vis, Carlo H.J., Synchronization in cross-docking networks: A research classification and framework, University of Groningen, Groningen, 2016

[2] Bartholdi J., Gue K., The Best Shape for a Crossdock, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, 2003

[3] Bartholdi J., Gue K., Reducing Labor Costs in an LTL Crossdocking Terminal. Operations Research 48(6):823-832, https://doi.org/10.1287/opre.48.6.823.12397... 2000

[4] Boysen N., Truck scheduling at zero-inventory cross docking terminals, Friedrich-Schiller-Universitat, Jena, 2009

[5] Soltani R., Sadjadi S.J., Scheduling trucks in cross-docking systems: A robust meta-heuristics, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 46(5), 2010

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie