Научный доклад ID 1669 : 2018/3
ПРОМИШЛЕНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ - СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Иван Ганчев

В научния доклад е направена класификация на видовете промишлени газови инсталации за природен газ и техните елементи, като са посочени основните изисквания към тях. Разгледани са всички изисквания на действащите нормативните документи, както по отношение на тяхното техническо състояние, така и за извършването на техническият им надзор. Направена е оценка на относимостта на действащите нормативни изисквания спрямо актуалните използвани технологии, технически съоръжения и елементи на промишлените газови инсталации (ПГИ).

Показани са възможности за оптимизиране на процесите по извършване на техническия надзор на ПГИ.

Представен е нов подход за практическото извършване на поднадзорните дейности, като начин за въвеждане на унифицирани методики и процедури за технически надзор на промишлени газови инсталации за природен газ.


Промишлени газови инсталации ПГИ за ПГ технически надзор НУБЕПРГСИУПГIndustrial gas installations Industrial gas installations for natural gas technical surveillance Ordinance on Device and Safe Operation of transmission and distribution gas pipeliИван Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredbata za ustroystvoto i bezopasnata eksploatatsiya na prenosnite i razpredelitelnite gazoprovodi i na saorazheniyata, instalatsiite i uredite za priroden gaz
( [1] Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ )

[2] prof. d-r inzh. Petkov H.P., dots. d-r inzh. K. Alichkov H.K., Gazosnabdyavane,
( [2] проф. д-р инж. Петков Х.П., доц. д-р инж. К. Аличков Х.К., Газоснабдяване, )

[3] Guskov, B.I., B.G.Kryazhev. Gazifikatsiya promyshlennyh predpriyatii. M., Stroyizdat, 1982
( [3] Гуськов, Б.И., Б.Г.Кряжев. Газификация промышленных предприятии. M., Стройиздат, 1982 )

[4] Hristova, D.T., K.G. Hristov. Eksploatatsiya na gazosnabditelni mrezhi i gazovi instalatsii. C., T., 1990.
( [4] Христова, Д.Т., К.Г. Христов. Експлоатация на газоснабдителни мрежи и газови инсталации. C., Т., 1990. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie