Научный доклад ID 1663 : 2018/2
ОПТИМИЗАЦИЯ НА АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК НА СВЕТЛИННО РЕГУЛИРАНИ КРЪСТОВИЩА ПОСРЕДСТВОМ СИМУЛАЦИОННА СРЕДА AIMSUN

Йорданка Бонева

В статията се изследва възможността за подобрение на трафика по протежението на бул. Шипченски проход. Извършва се динамична микросимулация. Променят се настройките на зеления сигнал за светофарите на булеварда и малките улици пресичащи булеварда. Хипотезата е, че съществуват настройки на светофарите, които са по-добри от действителните, които ще подобрят показателите на трафика по булеварда и могат да бъдат установени посредством симулация. Това изследване е нужно поради все по-голямата натовареност на трафика в гр. София [1]. Изследването се провежда посредством използване на симулационен софтуер AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and Non-Urban Networks) [2]. Сравнени са 10 показателя на трафика за мрежа от 4 кръстовища по бул. Шипченски проход, за различни настройки на зеления сигнал за светофарите на булеварда и за светофарите на малките улички. Резултатите доказват хипотезата, че съществуват по-добри настройки на светофарните уредби с оглед на подобряване на 10-те избрани показателя на трафика за мрежата от кръстовища, които настройки са открити експериментално чрез симулация.


задръстване опашки зелена светлина сигнализирано кръстовище симулация AIMSUNcongestion queues green light signalized intersection simulation AIMSUNЙорданка Бонева

BIBLIOGRAPHY

[1] Trendafilov Zlatin, Analiz na metodite za opredelyane na fazite na svetofarnite uredbi, Nauchno spisanie „ Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 2367-6620 (online) ISSN 1312-3823 (print), tom 15, broy 3, statiya № 1446, 2017, VTU, Sofiya, str. I-21 – I-27, http://www.mtc-aj.com/library/1446.pdf
( [1] Трендафилов Златин, Анализ на методите за определяне на фазите на светофарните уредби, Научно списание „ Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 2367-6620 (online) ISSN 1312-3823 (print), том 15, брой 3, статия № 1446, 2017, ВТУ, София, стр. I-21 – I-27, http://www.mtc-aj.com/library/1446.pdf )

[2] Saidallah Mustapha, Abdeslam El Fergougui a nd Abdelbaki Elbelrhiti Elalaoui, A Comparative Study of Urban Road Traffic Simulators, MATEC Web of Conferences 81, 05002, ICTTE, 2016, pp. 2- 6, DOI: 10.1051/matecconf/20168105002

[3] Trendafilov Zlatin, Simulatsionen model za analiz na adaptivnoto upravlenie na svetofarni uredbi, Nauchno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 16, broy 3/1, 2018 g., statiya № 1601, pp. I-16 – I-22
( [3] Трендафилов Златин, Симулационен модел за анализ на адаптивното управление на светофарни уредби, Научно списание “Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/1, 2018 г., статия № 1601, pp. I-16 – I-22 )

[4] Ivanov V. Izmervane na harakteristiki na transporten trafik. Proceedings of Trans&MOTAUTO’2017, 26.6-1.07.2017, Burgas, Bulgaria, ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(online), yer1, issue 2(2), Sofia, Bulgaria, pp.112-115
( [4] Иванов В. Измерване на характеристики на транспортен трафик. Proceedings of Trans&MOTAUTO’2017, 26.6-1.07.2017, Burgas, Bulgaria, ISSN 1313-5031 (Print), ISSN 2535-0307(online), yer1, issue 2(2), Sofia, Bulgaria, pp.112-115 )

[5] The Statistics Portal - www.numbeo.com (poseten na 19.10.2018)
( [5] The Statistics Portal - www.numbeo.com (посетен на 19.10.2018) )

[6] Boneva Y., Simulirane na avtomobilen trafik na svetlinno regulirani krastovishta, Sbornik dokladi na mezhdunarodna konferentsiya po Avtomatika i Informatika`2018, Sofiya, 4-6 Oktomvri 2018, SAI Dzhon Atanasov, 2018, ISSN:1313-1850, CD: ISSN 1313-1869, str. 143-146
( [6] Бонева Й., Симулиране на автомобилен трафик на светлинно регулирани кръстовища, Сборник доклади на международна конференция по Автоматика и Информатика`2018, София, 4-6 Октомври 2018, САИ Джон Атанасов, 2018, ISSN:1313-1850, CD: ISSN 1313-1869, стр. 143-146 )

[7] Stoilov T., Vachova B., Boneva Y., Paunova E. Optimizatsiya i inteligentno upravlenie na avtomobilen trafik - Modelirane na trafik. Nauchen otchet po proekt:„AComIn: Advanced Computing for Innovation”, Institut po informatsionni i komunikatsionni tehnologii. BAN, 2015. str. 144-153
( [7] Стоилов Т., Вачова Б., Бонева Й., Паунова Е. Оптимизация и интелигентно управление на автомобилен трафик - Моделиране на трафик. Научен отчет по проект:„AComIn: Advanced Computing for Innovation”, Институт по информационни и комуникационни технологии. БАН, 2015. стр. 144-153 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie