Научный доклад ID 1662 : 2018/2
СЪВРЕМЕННИ РЕШЕНИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Миряна Евтимова, Веселин Стоянов, Илиян Орманов

За постигането на устойчива мобилност е необходимо осигуряване на технически изправни превозни средства през целият им период на експлоатация. Представени са актуални решения за диагностика на моторните превозни средства. Те са разглеждани като технически системи, чиято сложност се определя не само от големият брой елементи в тях, но и от многообразието на функционалната връзка между елементите и частите на системата, съществуването на много и разнообразни режими на работа. Описани са съвременните диагностични средства и автомобилното оборудване за диагностика на Robert Bosch GmbH. Извършен е подробен преглед на възможностите на съвременния мултифункционален софтуер за пълна автомобилна диагностика, базиран на Ethernet, познат като DoIP (Diagnostics over Internet Protocol – Диагностика през интернет протокол). Извършен е преглед на техническата информация, която се предоставя от ESI[tronic] 2.0 чрез неговите основни компоненти: автомобилна диагностика, технически сервизни информации, механика, онлайн познати проблеми, инструкция за ремонт на компоненти и др.

В заключение са очертани основните предизвикателства пред автомобилната диагностика като съставна част от техническото обслужване на моторните превозни средства. Обоснована е необходимостта от оптимизиране на управлението на поддръжката чрез разработване и внедряване на нови методи техническа диагностика.


Автомобилна диагностика моторни превозни средства ремонт и експлоатация диагностичен софтуер.Automotive diagnostics motor vehicle repair and operation diagnostic software.Миряна Евтимова Веселин Стоянов Илиян Орманов

BIBLIOGRAPHY

[1] http://www.oica.net/category/production-sta... (01.10.2018).

[2] Natsionalen spravochnik za razhoda na gorivo i emisii na SO2 za novi patnicheski avtomobili kategoriya M1 za 2018 g. Sastaven ot „Hay Drayv” EOOD. 2018.
( [2] Национален справочник за разхода на гориво и емисии на СО2 за нови пътнически автомобили категория М1 за 2018 г. Съставен от „Хай Драйв” ЕООД. 2018. )

[3] DIREKTIVA 98/69/EO NA EVROPEYSKIYa PARLAMENT I NA SAVETA ot 13 oktomvri 1998 godina za merkite, koito sledva da se predpriemat sreshtu zamarsyavaneto na vazduha ot emisii ot motornite prevozni sredstva i za izmenenie na Direktiva 70/220/EIO na Saveta.
( [3] ДИРЕКТИВА 98/69/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година за мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства и за изменение на Директива 70/220/ЕИО на Съвета. )

[4] Pravilo № 83 na Ikonomicheskata komisiya za Evropa na Organizatsiyata na obedinenite natsii (IKE na OON) — Edinni tehnicheski predpisaniya za tipovo odobrenie na prevozni sredstva po otnoshenie na emisiyata ot zamarsiteli v saotvetstvie s iziskvaniyata otnosno gorivoto za dvigatelya.
( [4] Правило № 83 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни технически предписания за типово одобрение на превозни средства по отношение на емисията от замърсители в съответствие с изискванията относно горивото за двигателя. )

[5] Fiziko-matematicheska i tehnicheska entsiklopediya. T1. BAN. Sofiya, 1990.
( [5] Физико-математическа и техническа енциклопедия. Т1. БАН. София, 1990. )

[6] Novoto pokolenie resheniya za avtomobilna diagnostika ESI
( [6] Новото поколение решения за автомобилна диагностика ESI )

[tronic], KTS i DCU ot Bosc. https://www.bosch.bg/(01.10.2018).
( [tronic], KTS и DCU от Bosc. https://www.bosch.bg/(01.10.2018). )

[7]Obzor na predimstvata na novata seriya uredi KTS. https://www.bosch.bg/ (01.10.2018)
( [7]Обзор на предимствата на новата серия уреди KTS. https://www.bosch.bg/ (01.10.2018) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie