Научный доклад ID 1656 : 2018/2
ИМИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА СКЛАД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА АЛГОРИТМИ ЗА АДРЕСИРАНЕ НА ТОВАРИ

Веселин Даскалов

Имитационното моделиране е мощен инструмент за изучаване, изследване, прогнозиране на поведението и оптимизиране на сложни системи, като моделите могат да възпроизвеждат всички или само част от свойствата на оригиналите.

Компютърните модели са алгоритми включващи математически и логически зависимости, правила за взаимодействие и ограничения, даващи възможност да се установи как ще функционират и как ще реагират бъдещи системи или обекти при различни комбинации на факторите от които зависят.

Създаденият имитационен модел е предназначен за изпитване на алгоритми за адресиране на товари в логистичен склад. Моделът на склада е представен чрез теория на графите, а товаропотоците са представени като списъци със заявки за постъпване и изземане на товари.

Адекватността на модела е доказана с обработването на списъци със заявки с различна структура на товаропотоците и различни модели на структурата на склада, с всеки един от представените алгоритми за адресиране на товари.

Разработеният имитационен модел на логистичен склад може да бъде използван за изследване и изучаване на процесите протичащи в него, за избор на структурата на склада и на правилната стратегия за адресиране на товарите, за влиянието на структурата на заявките върху запълването на склада и др.


склад имитационен модел адресиране на товариwarehouse imitation model cargo addressingВеселин Даскалов

BIBLIOGRAPHY

[1] Mitrev R., Kompyutarno modelirane i simulatsiya, „Propeler”, Sofiya, 2015
( [1] Митрев Р., Компютърно моделиране и симулация, „Пропелер”, София, 2015 )

[2] Maksimey I. V., Imitatsionnoe modelirovanie na EVM, „Radio i svyaz”, Moskva, 1988
( [2] Максимей И. В., Имитационное моделирование на ЭВМ, „Радио и связь”, Москва, 1988 )

[3] Ore O., Grafy i ih primenenie, “Mir”, Moskva, 1965
( [3] Оре О., Графы и их применение, “Мир”, Москва, 1965 )

[4] Filips D., Garsia-Dias A., Metody analiza setey, “Mir”, Moskva, 1984
( [4] Филипс Д., Гарсиа-Диас А., Методы анализа сетей, “Мир”, Москва, 1984 )

[5] Stenbrink P. A., Optimizatsiya transportnyh setey, „Transport”, Moskva, 1981
( [5] Стенбринк П. А., Оптимизация транспортных сетей, „Транспорт”, Москва, 1981 )

[6] Kuznetsov Yu. N. i dr., Matematicheskoe programmirovanie, „Vyshaya shkola”, Moskva, 1980
( [6] Кузнецов Ю. Н. и др., Математическое программирование, „Вышая школа”, Москва, 1980 )

[7] Krastanov K., Kompyutarno modelirane na rabotata na avtomatizirana skladova sistema, „Mehanika, Transport & Komunikatsii“, VTU ”T. Kableshkov”, Sofiya, 2012
( [7] Кръстанов К., Компютърно моделиране на работата на автоматизирана складова система, „Механика, Транспорт & Комуникации“, ВТУ ”Т. Каблешков”, София, 2012 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie