Научный доклад ID 1655 : 2018/3
ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

Елена Димкина, Филип Илиев

В статията се анализират възможностите за повишаване качеството на обучение посредством използването на семантични технологии (Semantic Web). По този начин, в процеса на развитие от преподаватели и студенти на персонално-ориентирано електронно обучение, търсещите машини биха могли да интерпретират съдържанието на потребителските заявки посредством осъществяване на връзки с информацията, при извличане на знанията от т.нар. „Гигантска база от данни“.

От своя страна прилагането на семантични методи за обучение може да подсили интердисциплинарната обвързаност на знанията с цел осигуряване на цялостен подход при изучаване на отделните дисциплини от учебния план по специалността, в която студентите получават своето унифицирано с другите висши училища обучение.

За целта студентите трябва да имат уникални интернет профили с опростен дизайн, насочващ вниманието към най-важното посредством API (Application Programming Interface). В статията се представят ползите пред внедряването на технологията Web 3.0 в модерния образователен процес, наред с предимствата на технологията Web 2.0, характеризираща се с разнообразни възможности за групова работа, представяне на продуктите от тази работа на планетарно ниво, демократичност и прозрачност в процеса на обучение и оценяване, както и развиване на умения за професионална комуникация между студентите.


семантични подходи обучение Semantic Web онтология.semantic approaches training Semantic Web ontology.Елена Димкина Филип Илиев

BIBLIOGRAPHY

[1] O’Reilly T., What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Communications & Strategies, 2007, No.65, pp. 17-37.

[2] Berners-Lee T., The Semantic Web – http://www.scientificamerican.com/arti-cle....

[3] W3C Semantic Web Activity – http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Main_Page

[4] Dimitrov V., Dimitrova E., Using PLC for Control on Asynchronous Drives – Laboratory Simulator, 51-st International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 28-30 June 2016 – Ohrid, Macedonia, Proceedings of Papers, ISBN 978-9989-786-78-5, pp. 471-474

[5] https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3368...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie