Научный доклад ID 1650 : 2018/3
МЕТОДИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С АТЕСТИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Юлия Варадинова

В доклада е разработена методика за провеждане на анкети във връзка с атестирането на преподавателите във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков”. Представени са въпросите включени в анкетната карта, както и тяхната обвързаност в три основни направления. Анкетните карти са предназначени да се попълват от студентите на висшето учебно заведение, като основната им цел е да се оцени качеството на преподаване по съответната учебна дисциплина. Подробно е представен метода на изчисляване на резултатите от попълнените анкетни карти. Предложена е и методика за формиране на крайния резултат от анкетното оценяване. На база получените точки от анкетните карти е направена скала по която се оценява качеството на преподаване на отделните преподаватели по съответните учебни дисциплини. Представената методика е тествана, като е проведено анкетиране на преподаватели от ВТУ „Тодор Каблешков”.

Резултатите от проведеното анкетиране по предложената методика, позволяват детайлен анализ. Всеки преподавател може да проследи как се формирала крайната му оценка от анкетирането, да прецени къде са слабите места в получената оценка и да предприеме мерки в за подобряване качеството на преподаване.

Предложената методика за провеждане на анкети, е съобразена с принципите рейтингова система на висшите училища в България.


анкетна карта анкета управление на качеството контрол на качеството методика.questionnaire survey teaching qualityimprovement inquiry card investigation quality management quality control methodology.Юлия Варадинова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vasilev D., Predizvikatelstvata pri izgrazhdaneto na integrirana sistema za upravlenie na protsesite vav Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov”, XXI Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2013”, 2013 IV-1 .
( [1] Василев Д., Предизвикателствата при изграждането на интегрирана система за управление на процесите във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, XXI Международна научна конференция „Транспорт 2013”, 2013 IV-1 . )

[2] Gergova N., Kompleksnaya model otsenki konkurentosposobnosti vysshih uchebnyh zavedeniy, XII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstvennyh struktur i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 4-5 aprel 2018g., Domodedovo, 2018g.
( [2] Гергова Н., Комплексная модель оценки конкурентоспособности высших учебных заведений, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государственных структур и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 4-5 апрель 2018г., Домодедово, 2018г. )

[3] Gergova N., The Mechanisms of Higher Education Public Regulation in Bulgaria, Scientific Conference “MANAGEMENT 2018“ in Belgrade, 2018г.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie