Научный доклад ID 1649 : 2018/3
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО ОБНОВЛЕНИЕ

Жанета Калинова

Класическият проблем на организационното развитие се свързва с неизбежния им упадък. Като социални системи, организациите преминават през аналогични на биологичните системи етапи. Публикацията разглежда спецификата на процеса на развитие на организациите с ползване на модел, представящ жизнения цикъл на организационна система. Може да обобщим, че от създаването на организацията, когато се дефинират мисията, визията, функциите, определя се целевата стратегия, създава се структурата и състава, определя се системата от правила и се формира организационна култура до момента на натрупването на рутина и наличие на ниска емоционална удовлетвореност на служителите, организацията е изправена пред предизвикателството да се сблъсква с проблеми от различно естество. И в етапите, когато тя е в състояние да се справя гъвкаво с проблемите, наблюдаваме развитие и растеж. В резултат на намаляваща способност да се вземат навременни и правилни решения, организацията достига до стареене и упадък. Съществуват редица техники за връщане на организациите в творческия им период. Именно в този контекст настоящата публикация разглежда предприемачеството като инструмент за организационно обновление. Това е непрекъснат процес, силно доминиран от ръководителя, от неговите лидерски способности и стил на ръководство. Ако са налице неумение за работа в екип, слаба мотивация, липса на необходимите знания и умения, невъзможност да се съвместят основните задължения в организацията и тези по проекта, неправилно обяснени и разпределени задачи, липса на информация и на ефективна организация, процесът на организационно обновление ще е силно затруднен.


предприемачество работа в екип организационно поведениеentrepreneurship team work organizational behaviorЖанета Калинова

BIBLIOGRAPHY

[1] Beshevliev V. Prabalgarski epigrafski pametnitsi. Sofiya : Izdatelstvo na Otechestveniya front, 1981. p. 123.
( [1] Бешевлиев В. Прабългарски епиграфски паметници. София : Издателство на Отечествения фронт, 1981. p. 123. )

[2] Kalinov K. Aspekti na teoriyata na organizatsiyata. S prosti dumi za slozhnostta na sistemite. Varna : Dangrafik, 2017.
( [2] Калинов К. Аспекти на теорията на организацията. С прости думи за сложността на системите. Варна : Данграфик, 2017. )

[3] Kalinov K. Organizatsionna kultura. Varna : Dangrafik, 2016.
( [3] Калинов К. Организационна култура. Варна : Данграфик, 2016. )

[4] Kanev D. Ikonomika na truda. Varna : E-Litera Soft, 2013. p. 126.
( [4] Канев Д. Икономика на труда. Варна : Е-Литера Софт, 2013. p. 126. )

[5] Slavova I. Vrazka i vzaimodeystvie mezhdu upravlenieto na proekti i biznes strategiyata na organizatsiyata. Dostapna na adres: https://www.unwe.bg/uploads/ResearchPapers/... posledno poseten na 15.04.2018 g.
( [5] Славова И. Връзка и взаимодействие между управлението на проекти и бизнес стратегията на организацията. Достъпна на адрес: https://www.unwe.bg/uploads/ResearchPapers/... последно посетен на 15.04.2018 г. )

[6] Hadzhiev K. Novi izmereniya na ekipniya podhod.. Elektronno spisanie na SA ”D. A. Tsenov” – Svishtov.Br. 4. 2012 r.
( [6] Хаджиев К. Нови измерения на екипния подход.. Електронно списание на СА ”Д. А. Ценов” – Свищов.Бр. 4. 2012 r. )

[7] Milner B. Teoriya organizatsii. Moskva : Moskva, Infra.2000
( [7] Мильнер Б. Теория организации. Москва : Москва, Инфра.2000 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie