Научный доклад ID 1646 : 2018/3
РОЛЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Мария Живанович

Човешките ресурси представляват общ термин, чрез който се описва управлението на хората в организацията. В много страни съществуват значителни различия по отношение на подбора на служителите в публичния и частния сектор. Въз основа на ефективното управление на човешките ресурси в организациите, работещи в частния сектор, е необходимо да се намери модел за ефективно управление на персонала в организациите от публичния сектор. Ролята и въздействието на управлението на човешките ресурси върху подобряването на ефективността на организациите от обществения сектор не са били обект на сериозни изследвания в Република Сърбия досега. Резултатите от теоретичния и методологически анализ в настоящата статия ще допринесат за по-добро разбиране на връзката между управлението на човешките ресурси и работата на организациите в контекста на публичния сектор.


човешки ресурси публичен сектор представяне на организациите ефективност управление.Kеy words: human resources public sector performanceorganization efficiency management.Мария Живанович

BIBLIOGRAPHY

[1] Ahmad, S., & Schroeder, R.G. (2003). The impact of human resource management practices on operational performance: Recognizing country and industry differences. Journal of Operations Management,21(1), 19-43.

[2] Anderson, J.C., &Gerbing, D.W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.

[3] Andrews, R., Boyne, G.A., & Walker, R.M. (2011). Dimensions of publicness and organizational performance: A review of the evidence. Journal of Public Administration Research and Theory, 21, 301-319.

[4] Arthur, J. B. (1994). Effects of human resource systems on manufacturing performance and turn-over. Academy of Management Journal, 37: 670–667.

[5] Appelbaum, E., Bailey, T., Berg, P., Kalleberg, A. (2000). Manufacturing advantage: Why high performance work systems pay off. Ithaca, New York: Cornell University Press.

[6] Aryee, S., Walumbwa, F.O., Seidu, E.Y.M., Otaye, L.E. (2012). Impact of high performance work systems on individual and branch-level performance: Test of a multilevel model of intermediate linkages. Journal of Applied Psychology, 97(2), 287-300.

[7] Bach, S., Bordogna, L. (2011). Varieties of new public management or alternative models? The reform of public service employment relations in industrialized democracies. The International Journal ofHuman Resource Management, 22(11), 2281-2294.

[8] Bach, S., & Kessler, I. (2007). Human resource management and the new public management. In: P. Boxall, J. Purcell & P. Wright. (eds.). The Oxford Handbook of Human Resource Management. Oxford: Oxford University Press.

[pp. 469-488]

[9] Boxall, P., Purcell, J., Wright, P. (2007). Human resource management: Scope, analysis and significance. In: P. Boxall, J. Purcell P. Wright. (eds.). The Oxford Handbook of Human Resource Management. Oxford: Oxford University Press.

[pp. 1-16]

[10] Hartog, D.N. den, Boselie, P., &Paauwe, J. (2004). Performance management: A model and research agenda. Applied Psychology, 53(4), 556-569.

[11] Hartog, D.N. den, Boon, C., Verburg, R.M., & Croon, M.A. (2013). HRM, communication, satisfaction, and perceived performance: A cross-level test. Journal of Management, 39(6), 1637-1665.

[12] O`Toole, Jr. L.J., Meier, K.J. (2009). The human side of public organizations: Contributions to organizational performance. The American Review of Public Administration, 39(5), 499-518.

[13] Paauwe, J. (2004). HRM and performance: Achieving long-term viability. Oxford: Oxford University Press.

[14] Paauwe, J. (2009). HRM and performance: Achievements, methodological issues and prospects. Journal of Management Studies, 46(1), 129-142.

[15] Paauwe, J., Boselie, P. (2003). Challenging ‘strategic HRM’ and the relevance of the institutional setting. Human Resource Management Journal, 13(3), 56-70.

[16] Snape, Е.,Рedman, Т. (2010). HRM practices, organizational citizenship behaviour and performance: a multi-level analysis. Journal of Management Studies, 47(7), 1219–1247.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie