Научный доклад ID 1638 : 2018/3
КОРПОРАТИВНАТА НЕФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ В КОНТЕКСТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

Емилия Вайсилова

Характерно за нашето съвремие, са непрекъснатите промени във всички сфери на обществения живот. Тези промени засягат и отчетността, която бизнес организациите са задължени да представят публично. Някои предприятия в България, в т.ч. и такива от транспортния сектор, разширяват обхвата на своята отчетност. Годишните финансови отчети, които тези предприятия изготвят за 2017 г., ще съдържат не само финансова, но и корпоративна нефинансова информация: социална и информация относно околната среда.

В настоящата разработка се разглежда същността на нефинансовата информация и ролята ѝ за постигане на устойчиво развитие на предприятията от транспортния сектор. Устойчивост в развитието на тези предприятия може да се постигне само при разумно съчетаване на дългосрочната финансова стабилност и ефективност на бизнеса, социалната справедливост и опазването на околната среда. Изследването, оценяването и управлението на резултатите от дейността на предприятието, както и тяхното въздействие върху обществото и природата, може се постигне само чрез отчетност съдържаща както финансова така и нефинансова информация (интегрирана отчетност).

Целта на настоящият доклад е да се изясни необходимостта от оповестяването на нефинансова информация и нейната роля при анализа на устойчивото развитие на транспортните предприятия. Основната теза е, че представянето на нефинансова информация е фактор за повишаване на конкурентоспособността на всяко предприятие.


транспортни предприятия; нефинансова отчетност; икономически социални и екологични показатели; устойчиво развитиеtransport enterprises; non-financial reporting; economic social and environmental indicators; sustainable developmentЕмилия Вайсилова

BIBLIOGRAPHY

[1] Penchev, P., Ustoychivo razvitie – istoricheski imperativ, natsionalna tsel i strategiya na Balgariya, Sofiya, 1993
( [1] Пенчев, П., Устойчиво развитие – исторически императив, национална цел и стратегия на България, София, 1993 )

[2] Bliznakov, G., Nakade, choveche?, Izdatelstvo Marin Drinov, Sofiya, 1995
( [2] Близнаков, Г., Накъде, човече?, Издателство Марин Дринов, София, 1995 )

[3] Svetovna komisiya po razvitie i okolna sreda. Nasheto obshto badeshte. Oksford: Oxford University Press, 1987
( [3] Световна комисия по развитие и околна среда. Нашето общо бъдеще. Оксфорд: Oxford University Press, 1987 )

[4] International Integrated Reporting Committee, Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21st Century, 2011, Online, http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/...

[5] Morros, J. 2016, The integrated reporting: A presentation of the current state of art and aspects of integrated reporting that need further development, Intangible Capital

[6] International Framework for Integrated Reporting (IFIR), International Integrated Reporting Council (IIRC), December, 2013, www.theiirc.org

[7] Zakona za schetovodstvo, v sila ot 01.01.2016 g.
( [7] Закона за счетоводство, в сила от 01.01.2016 г. )

[8] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na Republika Balgariya do 2020 g., https://www.mtitc.government.bg
( [8] Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., https://www.mtitc.government.bg )

[9] http://www.ey.com

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie