Научный доклад ID 1630 : 2018/3
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СТОКООБМЕНА МЕЖДУ РЕКА ДУНАВ И ЧЕРНО МОРЕ

Петя Коралова - Ножарова

Европейската транспортна политика за развитие на водния транспорт (речен и морски) е насочена предимно към увеличаване на неговия пазарен дял с 30% до 2030 г., предлагане на екологосъобразни, сигурни и редовни превози, както и изграждане на мрежа от мултимодални терминали. Към този приоритет са ориентирани и усилията на експертите, които се занимават с развитието на транспортните коридори по TEN-T мрежата. Стремежът е да се създадат, както редовни линии за осъществяване на линейни превози между вътрешноводните пътища на Европа и по море, така и да се увеличи делът на контейнерните и генерални товари, които се превозват с воден транспорт. В тази връзка през последните няколко години се наблюдава тенденция на непрекъснато обновяване на пристанищата и прилежащата им инфраструктура в страните от Дунавския регион и при тези с излаз на Черно море. Пристанищните оператори отделят все по-голям дял от своите приходи за рехабилитация и изграждане на подходяща довозваща инфраструктура на портовете и превръщането им в тримодални терминали. Ето защо основната цел на настоящото изследване е да се характеризира състоянието на речните и морски портове в избрани европейски държави, така че да се разкрият възможностите за подобряване на стокообмена между река Дунав и Черно море. На база на анализа ще бъде направен опит да се предложат потенциални видове товари, които биха могли да се транспортират между речните и морски пристанища с цел водният транспорт да се интегрира при осъществяването на интермодални превози и да се подобри неговата конкурентоспособност.


транспортни връзки потенциални товаропотоци; Черно море; река Дунав.transportation services potential cargo flows; Black Sea; Danube River.Петя Коралова - Ножарова

BIBLIOGRAPHY

[1] Bayernhafen Gruppe, GmbH, information about the bayernhafen gruppe ports, https://www.bayernhafen.de/en/about-us.html accessed on 10.05.2018,

[2] Wiener Hafen, GmbH, information about the international connections of port of Vienna, http://www.hafen-wien.com/en/connection/int... accessed on 12.05.2018,

[3]Győr-Gönyű Kikötő Zrt, main data and information about the port, http://en.portofgyor.hu/main_data_informati... accessed on 11.05.2018,

[4] State of the Art: Hinterland Connections, DaHar project, South East Europe Transnational Cooperation Programme, 20 South East Europe Transnational Cooperation Programme, 2012,

[5] Port Governance Agency, Serbia, information about port of Novi Sad, port of Bogojevo, port of Belgrade and port of Bačka Palanka, http://www.aul.gov.rs/en/ports-and-harbors accessed on 12.05.2018.

[6] National Company “Port Administration on the Maritime Danube”, information about port of Braila and port of Galati, http://www.romanian-ports.ro/html_nou/index accessed on 11.05.2018,

[7] Port Complex Ruse JSCo, information about international connections of port of Ruse, http://www.port-ruse-bg.com/en/port-ruse accessed on 12.05.2018.

[8] GAP analyses of the assessment of serving potential transport demand and infrastructure needs by utilizing the existing infrastructure and terminals along Corridor VII (from Slovakia to the Black Sea), ADB multiplatform, South East Europe Transnational Cooperation Programme, 2014,

[9] Danube ports profiles, ViaDonau, 2017, http://www.danube-logistics.info/danube-por... accessed on 10.05.2017,

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie