Научный доклад ID 1627 : 2018/3
ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Петър Гаджев

Маркетингът в сферата на транспорта се характеризира с редица особеностите, по които се различава от маркетинга на други видове услуги и маркетинга на промишлените и потребителските стоки. Тези различия са предизвикани от особеностите на „производство и реализация” на транспортната услуга и транспортния пазар. Предвид особеностите на маркетинга на транспортната услуга следва да се отчете и обърне съществено внимание на системата на маркетинговата дейност на транспортното предприятие. Тя включва: анализ на околната среда на транспортната фирма, маркетингови изследвания на пазара, анализ на вътрешната среда на транспортната фирма, сегментиране на пазара и избор на целеви сегменти на пазара, разработване на план (програма или комплекс) на маркетинга на транспортната фирма, планиране на асортимента от стоки и услуги, планиране на целите и разработване на ценова политика, планиране на пласмента, формиране на търсенето и стимулиране на продажбите, реклама и презентация на стоките и услугите на пазара. Разработването на плана на маркетинга за различните компании може да се осъществява с различна пълнота и продължителност на хоризонта на планиране. Като правило крупните компании разработват два вида планове: стратегически (за няколко години) и тактически (текущ) за срок до една година. В транспорта при решаване на конкретни задачи (например, развитие на крайградските превози на пътници) се разработват оперативни (сезонни) планове на маркетинга.


маркетинг на транспортно предприятие; система на маркетингова дейностMarketing of a transport company; system of marketing activityПетър Гаджев

BIBLIOGRAPHY

[1] Parvanov, H., Tsvetkova, S., “Marketing na transporta i energetikata”, str. 38, IK na UNSS, Sofiya, 2018,
( [1] Първанов, Х., Цветкова, С., “Маркетинг на транспорта и енергетиката”, стр. 38, ИК на УНСС, София, 2018, )

[2] Tsvetkova, S., “Osobenosti v upravlenieto na transportniya marketing”, Blagoevgrad, Spisanie “Predpriemachestvo”, kn. VI, broy 1, str. 19 – 33, 2018,
( [2] Цветкова, С., “Особености в управлението на транспортния маркетинг”, Благоевград, Списание “Предприемачество”, кн. VI, брой 1, стр. 19 – 33, 2018, )

[3] Kyurova, V., “Marketing v predpriemacheskata deĭnost”, Blagoevgard: Univ. izd. „N. Rilski” 2014,
( [3] Кюрова, В., “Маркетинг в предприемаческата дейност”, Благоевгард: Унив. изд. „Н. Рилски” 2014, )

[4] Tsvetkova, S., “Upravlenie na marketinga na transportnata usluga”, UK “Stopanstvo” na UNSS, Sofiya, 2009,
( [4] Цветкова, С., “Управление на маркетинга на транспортната услуга”, УК “Стопанство” на УНСС, София, 2009, )

[5] Tsvetkova, S., “Savremenni metodi i priomi v marketinga, kachestvena promyana v sistemata na upravlenie na firmite ot neproizvodstvenata sfera”, Nauchna konferentsiya “Tendentsii v razvitieto na globalniya turizam”, UNSS. Sofiya. 104-108, 2014,
( [5] Цветкова, С., “Съвременни методи и приоми в маркетинга, качествена промяна в системата на управление на фирмите от непроизводствената сфера”, Научна конференция “Тенденции в развитието на глобалния туризъм”, УНСС. София. 104-108, 2014, )

[6] Tsvetkova, S. Marketingovite izsledvaniya i konkurentosposobnost na transportnata usluga. Nauchno-prakticheska konferentsiya “Transportat v promenyashtiya se svyat – predizvikatelstva i resheniya”, 2014 g. UNSS, Sofiya, 245-252, 2014,
( [6] Цветкова, С. Маркетинговите изследвания и конкурентоспособност на транспортната услуга. Научно-практическа конференция “Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”, 2014 г. УНСС, София, 245-252, 2014, )

[7] Tsvetkova, S., “Efektat ot reklamnata deynost na transportnata firma”, Spisanie “Ikonomika i upravlenie”, kn. XIV , br.1, str.201-213, 2018,
( [7] Цветкова, С., “Ефектът от рекламната дейност на транспортната фирма”, Списание “Икономика и управление”, кн. XIV , бр.1, стр.201-213, 2018, )

[8] Tsvetkova, S., Upravlenie na marketinga na transportnata usluga, Sofiya: UI “Stopanstvo”, s.7, 20019,
( [8] Цветкова, С., Управление на маркетинга на транспортната услуга, София: УИ “Стопанство”, с.7, 20019, )

[9] Tsvetkova, S. “Marketingovi prouchvaniya i kachestvo na transportnata usluga”, XXIII mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Transport 2015 g.”, hotel “Samokov”, III 29 – III 34, 2015.
( [9] Цветкова, С. “Маркетингови проучвания и качество на транспортната услуга”, XXIII международна научна конференция “Транспорт 2015 г.”, хотел “Самоков”, III 29 – III 34, 2015. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie