Научный доклад ID 1619 : 2018/3
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА „СИНЬО“ РАЗВИТИЕ, МОРСКИЯТ ТРАНСПОРТ И ФОРМИРАНЕТО НА МОРСКАТА ПОЛИТИКА НА Р БЪЛГАРИЯ

Антоанета Кирова, Боян Медникаров

„Синият растеж” представлява дългосрочна стратегия за подкрепа на устойчивия ръст в морския транспорт и морския сектор като цяло. Като двигатели на европейската икономика, моретата и океаните представляват огромен и неоползотворен потенциал за иновации и растеж. Приносът на „синята” икономика за постигане на целите на стратегия „Европа 2020” в частта й интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж представлява около 5.4 милиона работни места, генерирана брутна добавена стойност от близо 500 милиарда евро годишно . Очакванията са до 2020 г. те да нараснат съответно на 7 млн. души и близо 600 млрд. евро. За инвестиционни инициативи за насърчаване на „синята” икономика в ЕС през 2017 г. са отделени 14.5 млн. евро, а 8 млн. евро ще бъдат предоставени като първоначални субсидии за проекти с висок потенциал в нововъзникващи „сини” сектори. С близо 6 млн. евро ще бъдат подпомогнати проекти в държавите-членки на ЕС за развитие на трансграничното сътрудничество в морската индустрия. Сред големите инициативи на ЕС е насочването на повече от 250 млн. евро през 2017 г. за финансиране на морските изследвания, като сумата включва 40 млн. евро за подпомагане на водния транспорт за намаляване на вредните емисии, както и 30 млн. евро за морска енергия. Европейски средства в размер на 50 млн. евро пък ще подкрепят инициативата BlueMED за сътрудничество за здраво, продуктивно и устойчиво Средиземно море чрез наука и изследвания.


„синя“ икономика инвестиционни инициативи европейско финансиране трансгранично сътрудничество морска политикаblue economy investment initiatives European financing transborder cooperation maritime policyАнтоанета Кирова Боян Медникаров

BIBLIOGRAPHY

[1] European Commission, Maritime Affairs, Blue growth, https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy...

[2] European Commission, Maritime Affairs, Blue growth, Sea Basin Strategy, https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy...

[3] Horizon 2020, Smart, Green and Integrated Transport, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020...

[4] Stranitsa na OChIS, iztochnik: https://bg.wikipedia.org/wiki/ Organizatsiya_za_chernomorsko_ikonomichesko_satrudnichestvo
( [4] Страница на ОЧИС, източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/ Организация_за_черноморско_икономическо_сътрудничество )

[5] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Nauchno-prakticheskiy zhurnal “Ekonomika i upravlenie: problemy i resheniya”, str. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
( [5] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X )

[6] Kolev P., Todorova D., Modelirovanie transportnyh potokov na intellektualnyye transportnyye sistemy pri dinamicheskie transportnyh protsesov), XI Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 19-22 aprel 2016g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2016 UDK 338.24 (082), str. 12, 2016g.
( [6] Kolev P., Todorova D., Моделирование транспортных потоков на интеллектуальные транспортные системы при динамические транспортных процесов), XI Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 19-22 апрель 2016г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2016 УДК 338.24 (082), стр. 12, 2016г. )

[7] Todorova D., Kolev P., Otsenka ekonomicheskoy effektivnosti primeneniya intelligentnyh transportnyh sistem, XII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstva i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 04-06 aprel 2018g., Domodedovo, BBN 978-5-4253-0802, Moskva, Integratsiya 2018 UDK 338.24 (082), 2018g.
( [7] Todorova D., Kolev P., Оценка экономической эффективности применения интеллигентных транспортных систем, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государства и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 04-06 апрель 2018г., Домодедово, БBN 978-5-4253-0802, Москва, Интеграция 2018 УДК 338.24 (082), 2018г. )

[8] Todorova D., Gergova N., Christova M., Kolev P., Theoretical Analysis And Positioning Benchmarking As A Product Quality Measuring Instrument, MEST `( Management, Education, Science & Society, Technology) Journal ,VOL 2, № 1, 2018, JEL Classification: I2, I23, D83, Serbia , ISSN 2334-7171

[9] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Nauchno-prakticheskiy zhurnal “Ekonomika i upravlenie: problemy i resheniya”, str. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X
( [9] Kolev P., Todorova D., Modelihg and control of traffic flows through intelligent transport processes, Научно-практический журнал “Экономика и управление: проблемы и решения”, стр. 109-115, 2017, ISSN 2308-927X )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie