Научный доклад ID 1615 : 2018/3
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ОБЛАСТТА НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В ЕС И СЛОВАКИЯ

Майкъл Балей, Ева Свентекова, Питър Дурех

Настоящият доклад разглежда проблемите, произтичащи от пътно-транспортни произшествия. В него се оценява нивото на пътна безопасност в Европейския съюз и Република Словакия. Освен това основен акцент в доклада е поставен върху пътната безопасност, тъй като този въпрос е важен не само от превозна и социална гл. т., но и от икономическа. Пътно-транспортните произшествия предизвикват тежки материални загуби, физически увреждания, както и загуба на човешки животи.


автомобилен транспорт безопасност пътно-транспортни произшествия.road transport safety traffic accidentsМайкъл Балей Ева Свентекова Питър Дурех

BIBLIOGRAPHY

[1] ARCHER, J. 2004. Methods for the Assessment and Prediction of Traffic Safety at Urban Intersections and their Application in Micro-Simulation Modelling. Royal Institute of Technology.

[2] DVOŘÁK, Z. et al. 2013. Risk assessment of critical infrastructure elements in road transport. In: Mechanics Transport Communications: Part 1. - ISSN 1312-3823. - Vol. 11, iss. 3 (2013), PP-19-PP-25.

[3] European Commission, 2010. Link: https://ec.europa.eu/transport/sites/transp... pdf/com_20072010_en.pdf

[4] LUSKOVÁ, M., LEITNER, B., DVOŘÁK, Z. 2017. Exploitation of RAIN project results in education of critical infrastructure protection professionals. In: ICERI 2017: 10th international conference of education, research and innovation: Seville (Spain) 16-18 November 2017: conference proceedings. - ISSN 2340-1095. -

[S.l]: IATED Academy, 2017. - ISBN 978-84-617-6957-7. s. 975-983.

[5] MINISTRY OF INTERIOR SR, 2018. – štatistikadopravnejnehodovosti

[6] RUMAR. K. 1999. Transport safety visions, targets and strategies: beyond. Swedish Road and Transport Research Institute

[7] RUMAR, K. - FLEURY, D. - LIND, V. - BERRY, J. 1999 Intelligenttransportationsystems and roadsafety, European Transport SafetyCouncilExtractsfromthispublicationmaybereproducedwiththe permission of ETSC, 1999 Brusel ISBN: 90-76024-05-7

[8] SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST.2018. – Štatistické prehľady

[9] SVENTEKOVÁ, E. et al., 2012. Logistics and transport in crisis situations 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0579-7, s. 169

[10] SVENTEKOVÁ, E., SVETLÍK, J: Permeable performance testing of limiting road section, In: Transport means 2015: proceedings of the 19th international scientific conference: October 22-23, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: S. 543-546.

[11] ŠIMÁK, L. – HORÁČEK, J. – NOVÁK, L. – NÉMETH, Ľ. – MÍKA, V. 2005. Terminologický slovník krízového riadenia, Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta špeciálneho inžinierstva. ISBN 80-88829-75-5

[12] TOMEK, M. – SEIDL, M. 2009. Riziká prepravy nebezpečných vecí,

[online] PERNERS CONTACTS – Elektronický odborný časopis o technológií, technike a logistike v doprave, ISSN 1 801-674X, ročník 4., Číslo 1., 2009 s. 190-194

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie