Научный доклад ID 1611 : 2018/3
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Николай Георгиев, Виолина Вельова

В статията са разгледани общометодологичните въпроси на безопасността в железопътните предприятия, значението на системите за управление на безопасността, тяхната структура и основните им елементи. Описани са принципите за управлението на железопътния транспорт и предприятия. Системите за управление на безопасността трябва да имат: фирмена политика по безопасност, вътрешно фирмени правила и процедури, методи за популяризиране на безопасността, обучение на персонала и методи за идентифициране на опасностите. Описани са седем типа анализи на безопасността: концептуален, първоначален (идeен), подробен и системен, функционален, на работното място, съобразно изискванията за безопасност. Методите за анализ и оценка на безопасността могат да се разделят на следните групи: според преследваните цели, според вида на анализа, според избраните логически подходи. В статията са разгледани едни от най-подходящите методи за изследване на безопасността: анализ чрез граф на отказите (Fault Tree Analysis), анализ чрез граф на събитията (Event Tree Analysis), анализ на Парето, изследване на опасностите и работоспособността (Hazard and Operability Study-HAZOP), анализ на комбинираните графи (X-tree Аnalysis) и анализ на причините и влияещите фактори (Events and Causal Factors Analysis). Представени са основните им цели и техните силни и слаби страни както и насоки за използването им. Определено е значението и ролята на безопасността при усъвършенстването на работата на железопътното предприятие.


железопътен транспорт безопасност функционалност подходи и методиrailway transport safety functionality approaches and methodsНиколай Георгиев Виолина Вельова

BIBLIOGRAPHY

[1] Direktiva 2001/13/EO otnosno litsenzirane na zhelezopatnite predpriyatiya. 2001.
( [1] Директива 2001/13/ЕО относно лицензиране на железопътните предприятия. 2001. )

[2] Direktiva 2001/16/EO za operativnata savmestimost na transevropeyskata konventsionalna zhelezopatna sistema. 2001.
( [2] Директива 2001/16/ЕО за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система. 2001. )

[3]Reglament (ES) № 1158/2010 na Komisiyata ot 9 dekemvri 2010 g. otnosno obsht metod za bezopasnost za otsenka na saotvetstvieto s iziskvaniyata za poluchavane na sertifikat za bezopasnost na zhelezopatniya transport,
( [3]Регламент (ЕС) № 1158/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на сертификат за безопасност на железопътния транспорт, )

[4] Reglament (EO) № 352/2009 na Komisiyata ot 24 april 2009 g. za priemane na obsht metod za bezopasnost otnosno opredelyaneto i otsenkata na riska v saotvetstvie s chlen 6, paragraf 3, bukva (a) ot Direktiva 2004/49/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta,
( [4] Регламент (ЕО) № 352/2009 на Комисията от 24 април 2009 г. за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква (а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, )

[5] Vaysilova, E., Development of Management Decisions in the Conditions of Economic Risk, The 23th International Scientific Conference “Crisis Situations Solution in the Specific Environment”, 23th and 24th May 2018, Zilina, Slovakia, 2018

[6] Vaysilova E., Assessment and Management of Enterprise Liquidity in Conditions of Crisis. The Twenty International Scientific Conference Crises Situations Solution in the Specific Environment, Zilina, Slovakia, E.U., 20–21 May 2015.

[7] Vaysilova, E., Integrated report - a new challenge for the undertakings in the transport sector of republic of bulgaria, Second International Conference “Transport for Today`s Society”, 17-19 May 2018, Republic Macedonia. 2018

[8] Georgiev, Nikolay. Monografiya „Integriran i sistemen podhod kameksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport”. Sofiya. 2015.
( [8] Георгиев, Николай. Монография „Интегриран и системен подход къмексплоатационната безопасност на железопътния транспорт”. София. 2015. )

[9] Georgiev, N. Knowledge management system for improvement of quality of railway transport service. XXI International Scientific-technical Conference “Trans&Motauto”, Varna, 2013.

[10]Georgiev, N. Use of scientific approaches and methods for performance improvement of safety management systems in railways. XXII International Scientific-Technical Conference “Trans&Motauto”,Varna, 2014.

[11] Georgiev, Nikolay. Guidelines for Achieving Successful Decisionmaking on Risk Acceptance in Rail Transport Undertakings. 20 International Scientific Conference Solving. Crisis Situations in a specific environment. Zilina 20-21 May 2015.

[12]Georgiev, N. Managerial Ways for Avoidance of Crisis of Safety Management in Railways. The Nineteen International Scientific Conference Crisis Situations Solution in the Specific Environment, Zilina, Slovak Republic, 2014.

[13] MIL-STD-882E, System Safety, U.S. Department of Defense, Standard Practice, Washington, D.C., 2012.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie