Научный доклад ID 1606 : 2018/3
ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА И ЛОГИСТИЧНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАНСКОНТИНЕНТАЛНИТЕ ВРЪЗКИ В ЕВРАЗИЯ

Иво Йоцов

В условията на глобализация и задълбочаваща се фрагментация на производството транспортът започва да играе решаваща роля в развитието на глобалните вериги за доставки. При това е невъзможно страните да се развиват успешно без интегриране в световната икономическа система. Република България разполага с благоприятно географско положение като връзка между Европа и Азия. Това определя значителния потенциал на националната транспортна система – връзка между транспортните системи на Европа и Азия. Развитието на мащабните инфраструктурни проекти предоставя възможност страната да бъде евразийски трансконтинентален транспортен мост в направленията Китай, Япония, страните от Югоизточна Азия – Европа, Руска федерация – Западни балкани, Централна Азия – Централна Европа и страните от Близкия изток – Северна Европа. Имайки предвид възраждането на „Пътя на коприната“ посредством реализирането на инициативата на Китай „Един пояс, един път“ България има възможността да изгради ефикасна и високотехнологична транспортна система, която успешно да реализира транзитния потенциал на страната.


Черноморски регион Евразийски трансконтинентални транспортни връзки транспортен потенциал международни транспортни коридориBlack Sea Region Eurasian Transcontinental transport links transit potential international transport corridorsИво Йоцов

BIBLIOGRAPHY

[1] Assessment of the potential for the development of Kazakhstan’s transportand logistics system in the context of the Eurasian Transcontinental Bridge formation. Altynay Khassenova-Kaliyeva, Nailya Kapenovna Nurlanova, Aida Menlibayevna Myrzakhmetova.

[ed] Renato Valdivieso. 34, Caracas, Venezuela : s.n., 2017, Espacios, Vol. 38, pp. 36-47. ISSN 0798 1015.

[2] Yamei. List of deliverables of Belt and Road forum.

[Onlayn] 15 May 2017 r.
( [Онлайн] 15 May 2017 r. )

[Tsitirano na: 21 August 2017 r] http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/1...
( [Цитирано на: 21 August 2017 r] http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/1... )

[3] Overview on Some Political and Economic Aspects for Bulgaria in the Context of the New Eurasian Economic Corridors. Boyan Mednikarov, Siyana Lutzkanova, Ivo Yotsov. Varna : International Association of Maritime Universities, 2017. Annual General Assembly international conference of the International Association of Maritime Universities. ISBN 978-954-8991-95-7.

[4] Jinchen, Tian. ‘One Belt and One Road’: Connecting China and the world. McKinsey&Company.

[Online] July 2016.

[Cited: August 21, 2017] http://www.mckinsey.com/industries/capital-...

[5] China’s ‘One Belt One Road’ Strategy: Opportunity or Challenge for India? Hu, Richard W. 2, Delhi : SAGE Publications, 8 May 2017, China Report, A Journal of East Asian Studies, Vol. 53, pp. 107-124.

[6] Trisha Park, Hanes Takash. Investitorite i kompaniite shte spechelyat ot obshta kliringova sistema v regiona.
( [6] Триша Парк, Ханес Такаш. Инвеститорите и компаниите ще спечелят от обща клирингова система в региона. )

[interv] Georgi Kozhuharov. Kapital. November 24, 2015.
( [interv] Георги Кожухаров. Капитал. November 24, 2015. )

[7] Yonhap, Azertac. Azerbaijan is a transport bridge connecting Europe with Asia. Azer Tac.

[Online] Azerbaijan State News Agency, February 5, 2016.

[Cited: August 21, 2017] http://azertag.az/en/xeber/Azerbaijan_is_a_...

[8] Fedorenko, Vladimir. The New Silk Road Initiatives in Central Asia. Washington : Rethink Institute, 2013. p. 41. ISBN: 978-1-938300-12-7.

[9. Azerbaijan: an essential link on the East-West Strategic Corridor. Lupu, Lavinia. 1, Bucharest : Center forConflict Prevention and Early Warning, 2013 r., Tom 6.
( [9. Azerbaijan: an essential link on the East-West Strategic Corridor. Lupu, Lavinia. 1, Bucharest : Center forConflict Prevention and Early Warning, 2013 r., Том 6. )

[10] Nistor, Andreea. The Port of Constanta- Major Hub on the Silk Road.

[Online] 5 April 2017.

[Cited: 22 August 2017] https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&am... http://www.portofconstantza.com/apmc/portal...

[11] Analysis of the Logistics Transport Corridors in Black Sea ReGion Based on the Short Sea Shipping Concept. Ivo Veselinov Yotsov, Dimitar Yordanov Dimitrakiev, Angel Zaburtov, Todor Dimov Koritarov. Varna : International Association of Maritime Universities, 2017. Annual General Assembly (AGA) is an international conference of the International Association of Maritime Universities. ISBN 978-954-8991-95-7.

[12] Regionalizatsiyata na globalnoto prostranstvo. Martin, Andre Roberto. 3, s.l. : Geopolitika: Spisanie za geopolitika, geostrategiya i analizi, 29 08 2013.
( [12] Регионализацията на глобалното пространство. Мартин, Андре Роберто. 3, s.l. : Геополитика: Списание за геополитика, геостратегия и анализи, 29 08 2013. )

[13] China’s foreign policy towards Central and Eastern Europe: The“16+1” format in the South–South cooperation perspective. Cases of the Czech Republic and Hungary. Kowalski, Bartosz. April 7, 2017, Cambridge Journal of Eurasian Studies.

[14] EU sets collision course with China over „Silk Road” rail project. James Kynge, Arthur Beesley, Andrew Byrne. February 20, 2017.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie