Научный доклад ID 1605 : 2018/3
ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ НАДЕЖДНАТА РАБОТА НА КОНТАКТНАТА МРЕЖА, КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Георги Павлов, Никола Стамболиев

Енергозахранването на железопътния транспорт в Република България се осъществява от система за еднофазен променлив ток 25кV, 50Hz. Качествата на тази система на захранване позволяват увеличаване на пропускателната и превозна способност на железопътната мрежа, и намалява разходите за транспорт.

За стабилната работа на контактната мрежа са разработени специални организационни и технически мероприятия, но въпреки това метеорологичните условия остават един от основните проблеми.

Експлоатацията на контактната мрежа при зимни условия е значително усложнена. Ниските температури и влиянието на вятъра, благоприятстват образуването на лед върху проводниците. Ледената кора върху контактния проводник влошава токоснемането, създава условия за появата на искрене и електрическа дъга между пантографа и контактната мрежа. При тези случаи се наблюдава загряване и нагар на контактните проводници, а в някои случаи прегаряне и скъсване. Това води до нарушаване на графика за движение на влаковете и пропускателната способност на участъка в железопътната инфраструктура.

В доклада са представени основните резултати от направен анализ, за конкретен период от време, на проблемни режими на работа на тяговата контактна мрежа, свързани с обледяването на тоководещите елементи на контактната система, и в частност – контактния проводник. Изследвани са енергийната и икономическа ефективност на системата. Формулирани са конкретни изводи и препоръки, както и технически предложения за решаване на тези проблеми и повишаване на ефективността на работа на засегнатия участък от контактната мрежа.


контактна мрежа обледяване влаково движениеoverhead contact line ice train movementГеорги Павлов Никола Стамболиев

BIBLIOGRAPHY

[1] http://leg.co.ua - (Elektricheskie Seti) Rabota ustroystv kontaktnoy seti v usloviyah ekspluatatsii-Elektrosnabzhenie elektrifitsirovannyh zheleznyh dorog
( [1] http://leg.co.ua - (Электрические Сети) Работа устройств контактной сети в условиях эксплуатации-Электроснабжение электрифицированных железных дорог )

[2] Danni ot Podelenie „Elektrorazpredelenie“ pri DP NKZhI
( [2] Данни от Поделение „Електроразпределение“ при ДП НКЖИ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie