Научный доклад ID 1602 : 2018/3
ПОДХОД ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИТЕ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ С GPSS МОДЕЛ НА МРЕЖА ОТ СМО С ОГРАНИЧЕНИЯ НА БРОЙ ЗАЯВКИТЕ В ПОДСИСТЕМИТЕ И СИСТЕМАТА

Кирил Карагьозов, Петя Стоянова

В този доклад се анализира подхода за прилагане на симулационен модел на открита мрежа от системи за масово обслужване (СМО), в която отделните СМО или елементи от тях (опашка или обслужващи устройства), принадлежат на подсистеми (региони в мрежата), в които общият брой на заявките е ограничен. В една отворена мрежа може да има няколко такива региона, които могат и да се припокриват. Разработеният симулационен модел на GPSS World се основава на модела на открита мрежа от СМО в [1], като в него допълнително са развити блокове позволяващи дефиниране на ограничениятa на броя заявки по региони и принадлежността на отделни СМО или елементите им към даден регион. Разглежда се открита мрежа от СМО, в която постъпва входящ поток от външната среда с интензивност λ0 заявки/ед.време и с коефициент на вариация на входящия поток Ca0. Зададена е маршрутна матрица Q с елементи вероятностите изходяща заявка от СМО i да постъпи в СМО j {qij}, i,j=0,K –К-брой на СМО в мрежата. Зададени са времената за обслужване tsj и техните коефициенти на вариация Csj за всяка СМО в мрежата. За всяка СМО може да се дефинира ограничение на размера на опашката. Моделът е приложен към примерна открита мрежа с два региона с ограничения на броя заявки: регион 1 към който принадлежат четири от 5-те СМО в мрежата и регион 2 включващ всичките 5 СМО. Постъпващата заявка чака на входа на мрежата, когато в регион 2 броя на заявките е равен на ограничението. Получените резултати илюстрират значителното въздействие на ограниченията на броя на заявките, като коефициента на увеличение на общия брой в мрежата е значителен, спрямо мрежа без ограничения. Анализирани са получените резултати.


симулационни модели GPSS модели на мрежи от СМО смесени открити и затворени мрежи от СМО с ограничени буфериsimulation models GPSS models of queuing system networks mixed open and closed networks of queuing systems with limited buffersКирил Карагьозов Петя Стоянова

BIBLIOGRAPHY

[1] Karagyozov K.S. , Dimitrov S.D. Kompleksen imitatsionen model na otvoreni sistemi za masovo obsluzhvane s proizvolna struktura. Godishnik na VTU br.5/ 2014g., Sofiya, ISSN 1314-362X
( [1] Карагьозов К.С. , Димитров С.Д. Комплексен имитационен модел на отворени системи за масово обслужване с произволна структура. Годишник на ВТУ бр.5/ 2014г., София, ISSN 1314-362X )

[2] Karagyozov K.S. Yerarhichna dekompozitsiya i sintez za modelirane na logistichnite sistemi chrez zakriti mrezhi za masovo obsluzhvane. Mehanika transport komunikatsii, tom 11, broy 3, 2013 g., Sofiya, ISSN 1312-3823
( [2] Карагьозов К.С. Йерархична декомпозиция и синтез за моделиране на логистичните системи чрез закрити мрежи за масово обслужване. Механика транспорт комуникации, том 11, брой 3, 2013 г., София, ISSN 1312-3823 )

[3] Trendafilov, Z. Analiz na metodi za opredelyane na fazite na svetofarni uredbi. Mehanika transport komunikatsii, 2017, Sofiya, ISSN 1312-3823.
( [3] Трендафилов, З. Анализ на методи за определяне на фазите на светофарни уредби. Механика транспорт комуникации, 2017, София, ISSN 1312-3823. )

[4] Baskett F., Chandy K.m.,Muntz R.R. and Palacios F.. Open, Closed and Mixed Networks of Queues with Different classes of Customers. JACM., vol.22,No2,1975.

[5] Dallery,Y.Approximate Analysis of Genaral Open Queuing Networks with Reastricted Capacity.Performance evaluation 11 (1990) North Holland.

[6] Lavenberg,S.,S. A Perespective on Queuing Models of Computer Performance , Performance evaluation 10(1989),North Holland.

[7] Lazowska D.E.,Zahorijan J.,Graham G.S.,Sevcik C.. Quantative System performance (Computer System Analysis Using Queueing Network models). Prntice-hall,inc.,Englewood Cliffs, New Jerssey,1984.

[8] Reiser M.,Lavenberg S.S. Mean Value Analysis of Closed Multichain Queueing Networks., J.A.C.M.,vol.27,No2,1980.

[9] Silva,E.,S.,R.R.Muntz.Approximate Solutions for Class of Non-Product Form Queueing Network Models.Performance evaluation 7(1987) 221-242,North-Holland

[10] Todorova M, GPSS Simulation of Coach Yard Operation and Application of the Model to Optimize Performance, 22nd International Symposium EURO - Zel 2014 ”Recent Challenges for European Railways”, 03 - 04 June 2014, Žilina (Slovak Republic).

[11] Trendafilov, Z. Application of simulation and analytical models of recourse planning and locomotive scheduling.// 23 nd International Symposium, June 2015, Žilina, SK.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie