Научный доклад ID 1600 : 2018/3
МОДЕЛИРАНЕ НА СИГНАЛИЗИРАНЕTO НА ЧЕТИРИКЛОННО КРЪСТОВИЩЕ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА EXCEL ADD-INS

Мирена Тодорова, Борис Гюров

Най разпространеното кръстовище е четириклонното, което се различава по броя, ширината и специализацията на лентите, големините на транспортния поток по направленията, условията на движение и други геометрични особености. За определянето на показанията на светофарната уредба е разработено моделиране чрез Excel add-ins на сигнализирането на кръстовище, осигуряващо въвеждане на входните параметри чрез използването на две диалогови менюта: за големините на трафика по трите характерни часови диапазони или само за определено преброяване и геометричните особености на кръстовището. За получаване на вида на включените фази в цикъла е приложен алгоритъма „Метод на сумата на фазовите коефициенти” отчитащ геометрията на кръстовището, големината на транспортните потоци по направления и броя на лентите, използването на пропускателната способност и големината на завиващите наляво потоци. В зависимост от разглежданите фази и участващите критични точки от получената «Матрица на междинните времена», се определя последователността на фазите, осигурявайки най-малката вероятност за произшествие в зависимост от геометричните особености на кръстовището. Като резултат в табличен вид се получава вида на фазите в цикъла, тяхното подреждане, средно време за чакане на превозно средствo чрез използване на формулата на Вебстер и обща оценка чрез „Ниво на обслужване” на кръстовището. Разработеното моделиране дава възможност за оценка на съществуващото сигнализиране на въведеното кръстовище и сравнение между него и полученото от модела.


управление на трафика светофарни уредби фази модел Excel add-instraffic management traffic lights phases model Excel add-insМирена Тодорова Борис Гюров

BIBLIOGRAPHY

[1] Antov As., Transportno modelirane 101, Praktichesko rakovodstvo, „Prenta – In“ EOOD, 2017, ISBN: 978-619-90849-0-8 (pechatna), ISBN: 978-619-188-109-3 (PDF)
( [1] Антов Ас., Транспортно моделиране 101, Практическо ръководство, „Прента – Ин“ ЕООД, 2017, ISBN: 978-619-90849-0-8 (печатна), ISBN: 978-619-188-109-3 (PDF) )

[2] Levashev A.G. Mihaylov A.Yu. Golovnyh I.M. Proektirovanie reguliruemyh peresecheniy: Ucheb. posobie – Irkutsk: Izd-vo IrGTU, 2007. 208 s.
( [2] Левашев А.Г. Михайлов А.Ю. Головных И.М. Проектирование регулируемых пересечений: Учеб. пособие – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2007. 208 с. )

[3] Naredba 17 NAREDBA № 17 ot 23 yuli 2001 g. za regulirane na dvizhenieto po patishtata sas svetlinni signali (Obn., DV, br. 72 ot 2001 g., izm., br. 18 ot 2004 g., izm. i dop., DV, br. 35 ot 2015 g.)
( [3] Наредба 17 НАРЕДБА № 17 от 23 юли 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (Обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 2015 г.) )

[4] Metod bystroy otsenki svoystv reguliruemyh perekrestkov, http://www.arterylite.ru/highway-capacity-m...
( [4] Метод быстрой оценки свойств регулируемых перекрестков, http://www.arterylite.ru/highway-capacity-m... )

[5] Todorova M., Usavarshenstvane na normativna baza s tsel podobryavane na upravlenie na dvizhenieto v gradovete, Nauchno elektronno spisanie„Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN:1312-3823, br.3/2016, statiya ID 1308, Sofiya
( [5] Тодорова М., Усъвършенстване на нормативна база с цел подобряване на управление на движението в градовете, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2016, статия ID 1308, София )

[6] Todorova M., Opredelyane na broya i vida na fazite po „Metod na sumata na fazovite koefitsienti”, Nauchno elektronno spisanie„Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN:1312-3823, br.3/2017, statiya ID 1444, Sofiya
( [6] Тодорова М., Определяне на броя и вида на фазите по „Метод на сумата на фазовите коефициенти”, Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2017, статия ID 1444, София )

[7] Trendafilov Zl., „Analiz na metodite za opredelyane na fazite na svetofarnite uredbi“ Nauchno elektronno spisanie„Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN:1312-3823, br.3/2017, statiya ID 1446, Sofiya
( [7] Трендафилов Зл., „Анализ на методите за определяне на фазите на светофарните уредби“ Научно електронно списание„Механика Транспорт Комуникации” ISSN:1312-3823, бр.3/2017, статия ID 1446, София )

[8] Babicheva T.S,, Babichev S.L., Conception of effective number of lanes as basis of traffic optimization, Procedia Computer Science 91 ( 2016 ) 94 – 100

[9] Erik Ruehr, The 2010 Highway Capacity Manual, VRPA Technologies, Inc.ITE San Diego Section, June 2, 2011

[10] Highway Capacity Manual 2000, Transportation Research Board, Washington, 2000, https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/...

[11] Saliev D., “Calculation algorithm for cycle length of signalized intersection”, Machines, Technologies, Materials – International Scientific Journal, ISSN Print: 1313-0226, ISSN Web: 1314-507X, Year XI, Issue 1, 2017, p. 33-34.

[12] https://fakti.bg/bulgaria/269135-sofia-v-to...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie