Научный доклад ID 1595 : 2018/3
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.13 „ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО” ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ”

Юлия Варадинова, Симона Ангелова

В доклада е направен анализ на качеството на обучение в съответните специалности от професионално направление 5.13 „Общо инженерство”. Чрез анкети е проучено мнението на студентите относно обучението и реализацията след завършване на съответната образователно-квалификационна степен. Проследена е професионалната реализация, на завършилите специалностите „Индустриален мениджмънт” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „Управление на проекти” за ОКС „магистър”.

Един от аспектите на качеството на обучението, е отношението между образователния процес и професионалната реализация на завършилите студенти от специалност „Индустриален мениджмънт”, ОКС „Бакалавър” и специалност „Управление на проекти”, ОКС „Магистър” в редовната и задочна форми на обучение. Ето защо, от една страна обект на специално внимание е проблемът за съответствието на получените от студентите теоретични знания и практически умения и изискванията на потребителите на кадри за успешна професионална реализация, и от друга страна ролята на Висшето транспортно училище за по-нататъшното повишаване на образованието и квалификацията на кадрите в сферите: промишленост, транспорт, спедиция, логистиката и редица други организационно-производствени отраслови структури.

Проведени са и анкетни проучвания на основните работодатели относно удовлетвореността им от подготовката на завършилите студенти от ПН 5.13 „Общо инженерство” за периода 2013 - 2018 год.


качество на обучение анкетна карта анкета управление на качеството контрол на качеството професионална реализация.education quality questionnaire inquiry quality management quality control professional developmentЮлия Варадинова Симона Ангелова

BIBLIOGRAPHY

[1] Gergova N., Kompleksnaya model otsenki konkurentosposobnosti vysshih uchebnyh zavedeniy, XII Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya, „Pravovyye i upravlencheskie problemy deyatelnosti gosudarstvennyh struktur i hozyaystvuyushtih subektov: rossiyskiy i mezhdunarodnyy opyt” 4-5 aprel 2018g., Domodedovo, 2018g.
( [1] Гергова Н., Комплексная модель оценки конкурентоспособности высших учебных заведений, XII Международная научная конференция, „Правовые и управленческие проблемы деятельности государственных структур и хозяйствующих субьектов: российский и международный опыт” 4-5 апрель 2018г., Домодедово, 2018г. )

[2] Gergova N., The Mechanisms of Higher Education Public Regulation in Bulgaria, Scientific Conference “MANAGEMENT 2018“ in Belgrade, 2018г.

[3] Vasilev D., Predizvikatelstvata pri izgrazhdaneto na integrirana sistema za upravlenie na protsesite vav Visshe transportno uchilishte „Todor Kableshkov”, XXI Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2013”, 2013 IV-1.
( [3] Василев Д., Предизвикателствата при изграждането на интегрирана система за управление на процесите във Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”, XXI Международна научна конференция „Транспорт 2013”, 2013 IV-1. )

[4] Dimitrov, D., Piskulev, P., Trendafilov, Z Mrezhov informatsionen model i sistema za podpomagane na uchebno-nauchnata i upravlenska deynost na VTU “Todor Kableshkov”. Sbornik dokladi na edinadeseta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie TEMRT-2001, s. 113-116. ISBN 954-12-0072-9
( [4] Димитров, Д., Пискулев, П., Трендафилов, З Мрежов информационен модел и система за подпомагане на учебно-научната и управленска дейност на ВТУ “Тодор Каблешков”. Сборник доклади на единадесета научна конференция с международно участие ТЕМРТ-2001, с. 113-116. ISBN 954-12-0072-9 )

[5] Grigorov G., ”Research on the motivation for choosing the military career”, The 24th International scientific conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, 2018, Nicolae Balcescu Land Forces Academy Sibiu-Romania, (2018).

[6] Berov, T., Trendafilov, Z. Obuchavashta sistema za organizirane na vlakovoto dvizhenie v zhp uchastak. XIV Nauchna konferentsiya “Transport 2004”, VTU “Todor Kableshkov”, Sofiya, s.31-34. ISBN 954-12-0104-0
( [6] Беров, Т., Трендафилов, З. Обучаваща система за организиране на влаковото движение в жп участък. XIV Научна конференция “Транспорт 2004”, ВТУ “Тодор Каблешков”, София, с.31-34. ISBN 954-12-0104-0 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie