Научный доклад ID 1587 : 2018/4
ГЕНЕРИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩА ПРОГРАМА ЗА СТЕНД САВ-1 ЗА АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛНИ ГОРИВНИ ДЮЗИ ЗА ВПРЪСКВАНЕ НА БЕНЗИН

Евелина Пирчева, Ивайло Иванов, Велислав Стаменов, Микита Андреев, Ростислав Лозов, Теодора Цветковска, Славчо Божков

Докладът е свързан със съставянето и генерирането на управляваща програма за първоначалното пускане и работа на стенд САВ-1 за автоматизирано управление на автомобилни горивни дюзи за впръскване на бензин. С помощта на контролния модул Matrix MIAC MI0245 и прилежащият към него програмен продукт Flowcode 7 се генерират управляващи програми за различните режими на работа на горивните дюзи, свързани с реалното им приложение в автомобилите. Публикуват се резултатите, реализирани от студентите, специалност Автомобилна техника, група 1741 с ръководител доц. д-р инж. Славчо Божков.


стенд автомобили Flowcode 7 управлениеtest bench automotive Flowcode 7 management.Евелина Пирчева Ивайло Иванов Велислав Стаменов Микита Андреев Ростислав Лозов Теодора Цветковска Славчо Божков

BIBLIOGRAPHY

[1] R.V.Petrov, M.I.Bichurin, V.S.Leontiev, N.A.Kolesnikov, S.T.Bozhkov, L.G.Stanev, V.T.Pacheliev, I.K.Milenov, P.T.Bozhkov, The crankshaft position sensor based on magnetoelectric materials. The Power Electronics and Motion Control (IEEE-PEMC-2016 BULGARIA) “Modern Power Electronics and Motion Control aiming at Intelligent Solutions”, IEEE Catalog Number CFP1634A-USB, ISBN 978-1-5090-1797-3, pp.848-853, Varna, Bulgaria, 2016.

[2] Slavcho Bozhkov, Ivan Milenov, Lyubomir Lyubomirov, Martin Vardarev, Hristo Dikov, Metodika za razrabotvane na upravlyavashti programi s programen produkt Flowcode 7 za obuchenie i izsledvane na protsesi v avtomobilnata tehnika, HHІІІ Mezhdunarodna nauchna konferentsiya “Transport-2017”, Nauchno spisanie “Mehanika, transport, komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), str.VI-27-VI-32, VTU «Todor Kableshkov», Sofiya, 2017
( [2] Славчо Божков, Иван Миленов, Любомир Любомиров, Мартин Вардарев, Христо Диков, Методика за разработване на управляващи програми с програмен продукт Flowcode 7 за обучение и изследване на процеси в автомобилната техника, ХХІІІ Международна научна конференция “Транспорт-2017”, Научно списание “Механика, транспорт, комуникации” ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), стр.VI-27-VI-32, ВТУ «Тодор Каблешков», София, 2017 )

[3] http://www.matrixtsl.com/resources/files/da...

[4] https://www.matrixtsl.com/webshop/sensors-a...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie