Научный доклад ID 1577 : 2018/4
ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА НА ПРЕВОЗИ С ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Натали Михайлова, Магдалена Цекова, Петя Коралова – Ножарова

Настоящият доклад има за цел да изследва развитието на пазара на товарни и пътнически превози с въздушен транспорт в България. За целта ще бъдат анализирани група от показатели, като: самолетодвижения, брой обслужени пътници, пазарен дял на авиокомпаниите, реализирани превози до български летища, приходи на летищни оператори и др. Въз основа на изследваните данни са очертани проблемите, които затрудняват развитието на въздушния транспорт и са предложени мерки за бъдещо развитие.


въздушен транспорт проблеми решения.air transport problems solutions.Натали Михайлова Магдалена Цекова Петя Коралова – Ножарова

BIBLIOGRAPHY

[1] Koralova P., OTsENKA NA EFEKTIVNOSTTA NA PATNIChESKATA PREVOZNA RABOTA VAV VAZDUShNIYa TRANSPORT, sp. Mehanika Transport Komunikatsii, broy 3, 2016 g.
( [1] Коралова П., ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЪТНИЧЕСКАТА ПРЕВОЗНА РАБОТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ, сп. Механика Транспорт Комуникации, брой 3, 2016 г. )

[2] Glavna direktsiya „Grazhdanska vazduhoplavatelna administratsiya”, Statistika, https://www.caa.bg/bg/category/292/statisti... poseten na 13.05.2018 g.
( [2] Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Статистика, https://www.caa.bg/bg/category/292/statisti... посетен на 13.05.2018 г. )

[3] Ministerstvo na finansite, Publichni razhodi, www.minfin.bg, poseten na 13.05.2018 g.
( [3] Министерство на финансите, Публични разходи, www.minfin.bg, посетен на 13.05.2018 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie