Научный доклад ID 1572 : 2018/4
ТРЪБНИЯТ ТРАНСПОРТ ИНЖЕНЕРНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ, СТАТУС, СТАТУКВО, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Пламен Парушев

В статията се систематизират научни въпроси от темата за управлението на специфичен вид транспортна дейност, част от сухопътния транспорт, който не превозва пътници и товари, а пренася най-вече поток от горива, необходими за енергетиката, икономиката, и за битови нужди.

В увода присъства обяснителен текст за включването на тръбния транспорт във физическата и социално-икономическата география на България.

През призмата на това вече задължително участие на тръбопроводите в икономиката на страната се посочват данни от научната литература за неговото функциониране и технически параметри, аргументират се належащи изисквания за промени в Закона за държавната тайна, за да се попълнят празнотите в статистическата характеристика на материално-техническата база на сухопътния транспорт, особено в частта му за тръбопроводния.

След позоваване на закони, които имат касателство към темата за законовата и нормативна регламентация на дейността на тръбопроводния транспорт, авторът се опитва да придаде на разработката и практико-приложен характер. Изтъква се необходимостта от по-тясна и непосредствена, синкретична обвързаност между Закона за енергетиката и примерно: бъдещ общ закон за сухопътния транспорт, който да регламентира и създава необходимите предпоставки за приложението на Закона за дейностите по предоставяне на услуги и тяхното интегриране в Търговския закон.

Статията завършва с кратък анализ на международното договаряне за пренос на втечнен газ и синьо гориво, като се има в предвид алеаторния характер на подобни договори, възможност за „промяна на посоката“ на тръбопреносителите, форс мажорни обстоятелства, международни обвързаности, трудности в диверсификацията на източниците на гориво, търговския риск.


икономика транспорт международна договореност проблеми и тенденции за развитие.economy transport international agreement problems and trends for development.Пламен Парушев

BIBLIOGRAPHY

[1] Lichev, T., Krastev, Kr., Ikonomicheska geografiya na Balgariya. Akademichno izdatelstvo „Tsenov“, Svishtov, 2004.
( [1] Личев, Т., Кръстев, Кр., Икономическа география на България. Академично издателство „Ценов“, Свищов, 2004. )

[2] Donchev, D., Karakashev, Hr., Temi po fizicheska i sotsialno-ikonomicheska geografiya na Balgariya. Sbornik materiali za srednoshkoltsi i kandidat studenti 2004/2005, Dvanadeseto preraboteno i dopalneno izdanie, Ciela,Sofiya, 2002.
( [2] Дончев, Д., Каракашев, Хр., Теми по физическа и социално-икономическа география на България. Сборник материали за средношколци и кандидат студенти 2004/2005, Дванадесето преработено и допълнено издание, Ciela,София, 2002. )

[3] Parvanov, Hr., Manolova, Iv., Transportni pazari. Universitetsko izdatelstvo, Stopanstvo, Sofiya, 2007.
( [3] Първанов, Хр., Манолова, Ив., Транспортни пазари. Университетско издателство, Стопанство, София, 2007. )

[4] Arnaudov, B., Tendentsii v razvitieto na choveshkite resursi v transporta. Izdatelski kompleks UNSS, Sofiya, 2013.
( [4] Арнаудов, Б., Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта. Издателски комплекс УНСС, София, 2013. )

[5] Bakalova, V., Nikolova, Hr., Ikonomika na transporta. Universitetsko izdatelstvo „Stopanstvo“, Sofiya, 2010.
( [5] Бакалова, В., Николова, Хр., Икономика на транспорта. Университетско издателство „Стопанство“, София, 2010. )

[6] Parvanov, Hr., Transportni sistemi. Universitetsko izdatelstvo Stopanstvo, Sofiya, 2003.
( [6] Първанов, Хр., Транспортни системи. Университетско издателство Стопанство, София, 2003. )

[7] Parvanov, Hr., Tsvetkova, Sv., Organizatsiya na tovarniya transport. Universitetsko izdatelstvo Stopanstvo, Sofiya, 2006.
( [7] Първанов, Хр., Цветкова, Св., Организация на товарния транспорт. Университетско издателство Стопанство, София, 2006. )

[8] Nikolova, Hr., Transportniyat pazar v Balgariya. Universitetsko izdatelstvo Stopanstvo, Sofiya, 2010.
( [8] Николова, Хр., Транспортният пазар в България. Университетско издателство Стопанство, София, 2010. )

[9] Avramov, P., Ikonomika na Transporta. Visshe Transportno Uchilishte „Todor Kableshkov“, Izdatelska baza, Sofiya, 2005.
( [9] Аврамов, П., Икономика на Транспорта. Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков“, Издателска база, София, 2005. )

[10] Statisticheski spravochnik 2016, Sofiya, 2016, NSI.
( [10] Статистически справочник 2016, София, 2016, НСИ. )

[11] Petrov, V., BDZh plashta oshte 62 miliona ot borchovete si. V. Monitor, 16.01.2017 g.
( [11] Петров, В., БДЖ плаща още 62 милиона от борчовете си. В. Монитор, 16.01.2017 г. )

[12] Boykova, M., Koy patuva s BDZh? 1,3 mln. dushi na mesets. V. 24 chasa, 16.01.2017g.
( [12] Бойкова, М., Кой пътува с БДЖ? 1,3 млн. души на месец. В. 24 часа, 16.01.2017г. )

[13] Dimitrova, M., Spasova, A. Sinonimen rechnik na savremenniya balgarski ezik. Izdatelstvo na Balgarska Akademiya na Naukite, Sofiya, 1980.
( [13] Димитрова, М., Спасова, А. Синонимен речник на съвременния български език. Издателство на Българска Академия на Науките, София, 1980. )

[14] S. I. Ozhegov, Slovary ruskogo yazyka. Izdatelstvo Sovetskaya entsiklopediya, Moskva, 1975.
( [14] С. И. Ожегов, Словары руского языка. Издательство Советская энциклопедия, Москва, 1975. )

[15] Nikolova, Hr., Transportniya pazar v Balgariya sastoyanie i perspektivi za razvitie, Universitetsko izdatelstvo Stopanstvo, Sofiya, 2010.
( [15] Николова, Хр., Транспортния пазар в България състояние и перспективи за развитие, Университетско издателство Стопанство, София, 2010. )

[16] Zakon za deynostite po predostavyane na uslugi, Obn. DV. br. 15/23.02.2010 g. dop. DV. br. 21/09.03.2018 g.
( [16] Закон за дейностите по предоставяне на услуги, Обн. ДВ. бр. 15/23.02.2010 г. доп. ДВ. бр. 21/09.03.2018 г. )

[17] Taleb, Nasim. Cherniyat lebed. Vazdeystvieto na slabo veroyatnoto v zhivota i na pazara. Izd. Info Dar EOOD, Sofiya, 2011.
( [17] Талеб, Насим. Черният лебед. Въздействието на слабо вероятното в живота и на пазара. Изд. Инфо Дар ЕООД, София, 2011. )

[18] Milev, Al. Nikolov, B. Bratkov., Y. Rechnik na chuzhdite dumi v Balgarskiya ezik, Sofiya 1978, Izd. Nauka i izkustvo.
( [18] Милев, Ал. Николов, Б. Братков., Й. Речник на чуждите думи в Българския език, София 1978, Изд. Наука и изкуство. )

[19] Targovski zakon, Obn. DV, br. 48/18.06.1991, izm. i dop. DV. br. 15/16.02.2016, dop. DV. br. 27/27.03.2018.
( [19] Търговски закон, Обн. ДВ, бр. 48/18.06.1991, изм. и доп. ДВ. бр. 15/16.02.2016, доп. ДВ. бр. 27/27.03.2018. )

[20] Syankata na Tramp pokori Davos, V. „Rusiya dnes – Rusiya segodnya“, 27-01-02.02.2017. Ikonomika.
( [20] Сянката на Тръмп покори Давос, В. „Русия днес – Русия сегодня“, 27-01-02.02.2017. Икономика. )

[21] Boyadzhiev, M., „Sravnitelen analiz na vazmozhnostite za prenos na priroden gaz”, spisanie Inzhenering revyu, broy 4, 2013.
( [21] Бояджиев, М., „Сравнителен анализ на възможностите за пренос на природен газ”, списание Инженеринг ревю, брой 4, 2013. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie