Научный доклад ID 1570 : 2018/4
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЕТРОУЧАСТЪК

Галина Благоева Иванова

Настоящата разработена тема има за цел да представи един етап от изграждането на метрото в София. Необходимите строително-монтажни дейности, процедурите до достигането до практическото осъществаване и от друга страна остойностяването на всичките тези процеси. Софийското метро е уникално транспортно съоръжение, което играе съществена роля не само в транспортен аспект, а в целия икономически, политически, културен и социален живот на столицата. В годините назад се е виждала необходимостта от внедряването на нов вид градски превоз, който да удовлетворява нарастващите нужди на бързоразвиващия се град. Разрастването на столицата,увеличаването на жителите и гостите и, обособяването и в икономически и политически център налага осъществяването на комуникациите между отделните звена и структури да се осъществявят бързо. Изграждането на подземна железница става все по наложащо.

Не случайно е взето решение за предприемане на действия за изработването на планове и достигането до Генералната схема на Софийското метро. С изграждането на всяка метростанция, тунелен участък и съоръжениятя в тях, въвеждането им в експлоатация, «Метрополитен»ЕАД се доближава до практическото осъществяване на идейния замисъл, заложен във времето назад. Безброй са ползите, които могат да се изброят, постигнати след пуска на столичното метро. Спестено време за придвижване, връзка с най-отдалечените точки на столицата, бързина и комфорт на пътуването, намаляване на задръстванията, освободени зони за изграждането на велоалеи, градинки и културни средища. Но на-голямата от тях е намаляване на вредните емисии от изгорели газове, постигане на по-чиста среда, в която да живеят нашите деца.

Изграждането на даден метроучастък е част от изграждането на цялото метро. Важна част се явява изработването на идеен план, одобрението му по зададената законова рамка, определянето на финансовата рамка и осъществаването на самото финансиране.


метроучастък лот инвестиции оперативни програми Европейски съюз прогнозен размер разходи остойностяванеmetro lot investments operational programs European Union estimated amount costs valuationГалина Благоева Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Bratoev S. „Sofiyski metropoliten”, Sofiya, 2004
( [1] Братоев С. „Софийски метрополитен”, София, 2004 )

[2] Bratoev S. „ Novite uchastatsi na SOFIYSKOTO METRO” , Sofiya, 2015
( [2] Братоев С. „ Новите участъци на СОФИЙСКОТО МЕТРО” , София, 2015 )

[3] Izdanie na „Metropoliten” EAD „ Podzemnata zheleznitsa vchera, dnes i utre”, Sofiya, broy 2, 2017
( [3] Издание на „Метрополитен” ЕАД „ Подземната железница вчера, днес и утре”, София, брой 2, 2017 )

[4] Firmena dokumentatsiya na „Metropoliten”EAD
( [4] Фирмена документация на „Метрополитен”ЕАД )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie