Научный доклад ID 1566 : 2018/4
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Даниела Тодорова, Иван Иванов

В настоящата разработка се прави анализ на основните елементи на инвестиционния процес, инвестициите, инвестиционната политика, инвестиционния проект, като се характеризират пътната инфраструктура, програмите, през които се финансират. Разглежда се модел на управлението на инвестиционните проекти с европейско финансиране.

Важен елемент при предоставянето на транспортна услуга има самата транспортна инфраструктура. Тя се разглежда като подсистема на транспортната система и включва транспортните пътища с прилежащите им технически съоръжения, необходими за извършване на транспортната дейност. Развитието на транспортната инфраструктура, нейното модернизиране е задължително условие за успешното интегриране в европейската транспортна система. От особено важно значение е да се извършва отговорно и правилно управление и разбира се целесъобразно усвояване на финансирането от европейски фондове за инвестиционните проекти.

На базата на резултатите от изследването са формулирани конкретни изводи относно използването и прилагането на методологията при изпълнение на инвестиционни проекти, като акцентът е поставен на ролята и за развитие на транспортната инфраструктура и икономиката на страната.


инвестиционни проекти финансиране развитие инструмент инвестиционни решения транспортна инфраструктураinvestment projects financing development instrument investment decisions transport infrastructure.Даниела Тодорова Иван Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Daniela Todorova, ”Konkurentosposobnost i ustoychivo razvitie na nazemniya transport”, Sp. ”Ikonomicheski izsledvaniya”, br. 3, str. 68-77Jel: R41 2012
( [1] Даниела Тодорова, ”Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт”, Сп. ”Икономически изследвания”, бр. 3, стр. 68-77Jel: R41 2012 )

[2] D. Hadzhinikolov, Koheziya i kohezionna politika na ES
( [2] Д. Хаджиниколов, Кохезия и кохезионна политика на ЕС )

[3] Dobrinka Krasteva, direktor na Direktsiya „Programirane na sredstvata ot ES” v administratsiyata na MS, v otgovor na zapitvane otnosno ochakvanite sredstva ot evro fondovete.
( [3] Добринка Кръстева, директор на Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” в администрацията на МС, в отговор на запитване относно очакваните средства от евро фондовете. )

[4] Ministerstvo na finansite, „ Pozitsiya na Republika Balgariya otnosno Opredelyane na natsionalni tseli po strategiyata „Evropa 2020”, (www.minfin.bg/document/8030:1)
( [4] Министерство на финансите, „ Позиция на Република България относно Определяне на национални цели по стратегията „Европа 2020”, (www.minfin.bg/document/8030:1) )

[5] Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, https://www.mtitc.government.bg (Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii I saobshtenia)
( [5] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, https://www.mtitc.government.bg (Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii I saobshtenia) )

[6] Natsionalnata programa za razvitie: Balgariya 2020 (NPR BG2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id (Nacionalna programa za razvitie: Bulgaria 2020 (NPR BG 2020)
( [6] Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id (Nacionalna programa za razvitie: Bulgaria 2020 (NPR BG 2020) )

[7] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na RB do 2020g, https://www.mtitc.government.bg .(Strategia za razvitie na transportnata sistema na RBulgaria do 2020)
( [7] Стратегия за развитие на транспортната система на РБ до 2020г, https://www.mtitc.government.bg .(Strategia za razvitie na transportnata sistema na RBulgaria do 2020) )

[8] Todorova D., „Publichno-chastno partnyorstvo – instrument za razvitie na balgarskata ikonomika i podobryavane na transportnata infrastruktura”, monografiya, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015g.
( [8] Тодорова Д., „Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура”, монография, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015г. )

[9] Todorova D. Usavarshenstvane na investitsionnata politika v zhelezopatniya transport za efektivno razvitie v pazarni usloviya, disertatsionen trud, 2009
( [9] Тодорова Д. Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия, дисертационен труд, 2009 )

[10] Kolev P., Dinamika na mashinen agregat s razpredeleni masovi i elastichni parametri na vrazkata mezhdu silovata i rabotnata mashina, Mehanika transport komunikatsii 2013, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [10] Колев П., Динамика на машинен агрегат с разпределени масови и еластични параметри на връзката между силовата и работната машина, Механика транспорт комуникации 2013, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[11] Kolev P., Modelirane dvizhenieto na motoped v neholonomna postanovka, Sp. Mehanika transport komunikatsii 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) i ISSN 2367-6620 (online).
( [11] Колев П., Моделиране движението на мотопед в нехолономна постановка, Сп. Механика транспорт комуникации 2015, ISSN 1312 – 3823 (print) и ISSN 2367-6620 (online). )

[12] Kolev P., PKK - METOD NA RAZDELYaNE NA DVIZhENIYaTA V ELASTODINAMIKATA NA MANIPULATsIONNI I VALOVI SISTEMI, Monografiya, VTU Todor Kableshkov, ISDN 978-954-12-0257-9, 2018
( [12] Колев П., ПКК - МЕТОД НА РАЗДЕЛЯНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА В ЕЛАСТОДИНАМИКАТА НА МАНИПУЛАЦИОННИ И ВАЛОВИ СИСТЕМИ, Монография, ВТУ Тодор Каблешков, ISDN 978-954-12-0257-9, 2018 )

[13] Kolev P., Metod na tsentrovite ravnini –modelirane na nesmutenoto dvizhenie na kontinualno – diskretni valovi sistemi s posledovatelna periodichna struktura, Mehanika na mashinite, ISSN 0861-9727, 2005
( [13] Колев П., Метод на центровите равнини –моделиране на несмутеното движение на континуално – дискретни валови системи с последователна периодична структура, Механика на машините, ISSN 0861-9727, 2005 )

[14] Kolev P.,Modeling Two-Link Robots of Discrete Anthropomorphic Structure with Limited Drive Power, Zel 2004, 11thInternational Symposium.

[15] Kirova A., Transport, globalizatsiya i mezhdunarodna targoviya, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823
( [15] Кирова А., Транспорт, глобализация и международна търговия, Academic Journal ”Mechanics, Transport, Communications”, Volume 11, Issue 3/2013, Part I, ISSN 1312-3823 )

[16] Kirova A., The HSR as an innovative and ecological mode of transport, MEST Journal, DOI 10.12709/issn.2334-7058, http://mest.meste.org/MEST_Najava/IX_Kirova... ISSN 2334-7171

[17] Krastanov Kr., Avtomatiziranite parking sistemi ili kak da spestim plosht, vreme i trafik zadrastvaniya, Profesionalno za parkiraneto – spisanie na Balgarskata Parking Asotsiatsiya, yuni, 2005
( [17] Кръстанов Кр., Автоматизираните паркинг системи или как да спестим площ, време и трафик задръствания, Професионално за паркирането – списание на Българската Паркинг Асоциация, юни, 2005 )

[18] Krastanov Kr., Metro Expansion drives forward - interview with the CEO of Metropolitan – Mr. Bratoev, Metro Report, June, 2011

[19] Krastanov Kr., Eastern promise as Romania grows, interview with the Romania Minister of Transport and Infrastructure – Ms. Anca – Daniela Boagiu, Jane’s Airport Review, September, 2011

[20] Krastanov Kr., Building Bulgaria’s Roads, World Highways May 2010

[21] Krastanov Kr., Bulgaria at the crossroads, World Highways magazine, January/February 2005

[22] Krastanov Kr., Sofia plans extensive metro expansion, IRJ – International Railway Journal, August 2008, Volume 48, Issue 8

[23] Nikolay Georgiev, ”Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport”, Monografiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov”, 6/2015, ISBN: 1312-362X.
( [23] Николай Георгиев, ”Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт”, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, 6/2015, ISBN: 1312-362X. )

[24] Georgiev N., Guidelines for achieving successful decision-making on risk acceptance in rail transport undertakings, 20. Medzinárodná vedecká konferencia Crises situations solution in specific environment”, Zilina, 2015 ISBN 978-80-554-1023-4, стр 163-172, 2015

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie