Научный доклад ID 1564 : 2018/4
СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Цветелина Цветкова

Транспортът и транспортната инфраструктура са един от основните фактори влияещи върху развитието на градовете. Те заемат ключово място, в транспортната система на всеки град, осигурявайки мобилността на гражданите и активните връзки, необходими за развитието на бизнеса, културата и туризма, формиращи духа на градовете и качеството на живот на хората в тях. Колкото по-адекватна е транспортната система към проблемите на съвременната урбанизирана среда и колкото проблемите се поставят и решават с поглед към бъдещето, толкова по-големи са гаранциите за успешно и устойчиво развитие на транспортната система на градовете в полза на обществото.

Развитието на устойчива система за градски транспорт, гарантира достъп до работни места, институции и услуги на хората. Тя спомага за намаляване на замърсяванията, парниковия ефект и консумацията на енергия, по-сигурна и безопасна градска среда и по-високо качество на живот.

В доклада ще се разгледа структурата на обществения градски транспорт/ОГТ/ на град София, и опериращите в нея транспортни оператори. Основните проблеми пред които е изправен обществения транспорт са липсата на финансов ресурс и увеличения трафик в резултат на високия дял на ползваните лични автомобили, възпрепятстващ бързото придвижване в града. Това води до увеличаване на времепътуването с градски транспорт и го прави непривлекателен за гражданите с оглед на динамиката на живота в столицата.


транспортна система транспортни оператори обществен транспортtransportation system transportation operators public transportation.Цветелина Цветкова

BIBLIOGRAPHY

[1] The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project, 2013 http://www.emta.com/spip?article101 https://www.rigassatiksme.lv/en/news/most-p...

[2] Railway Transportation Systems: Design, Construction and Operation, Christos N. Pyrgidis

[3] Metro, light and tram systems in Europe, ERRAC - UITP, 2009

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie