Научный доклад ID 1563 : 2018/1
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ, ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ И КОНТРОЛ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ТРАНСПОРТ

Веселин Даскалов

В статията се анализират някои от причините за проблемите на предприятията за международен товарен автомобилен транспорт и се разглежда възможността за повишаване на ефективността им чрез разработената технология и експертна система за резервиране, децентрализирано получаване и контрол на разрешителни за транспорт.

Анализа на структурата и размера на разходите на тези предприятия показва, че е възможно да бъдат намерени резерви за намаляване на разходите за получаване и оформяне на превозни документи (товарителници, застраховки, митнически документи, разрешителни за преминаване през държавите по маршрута и др.) и на престойте (извън тези по технически причини или поради ограничения в работното време на водачите).

Представена е структурата на системата, предназначението и начина на функциониране на модулите от които е изградена, решените проблеми и постигнатия ефект от използването й.

Предимствата от използването й са поради: подобряване на оперативното управление на процеса на предоставяне на разрешителни, поставяне на всички превозвачи при еднакви условия, създаване на възможност за справки от контролни органи, намаляване на времето за обслужване и разходите за получаване на разрешителни, подпомагане и ускоряване на процеса на вземане на решение от експерта и освобождаването му от рутинни дейности.


автомобилен транспорт експертна системаroad transport expert systemВеселин Даскалов

BIBLIOGRAPHY

[1] http://www.nsi.bg/bg/content/1717/

[2] Larichev O. I., Mechitov A. I. i dr., Vyyavlenie ekspertnyh znaniy, „Nauka”, Moskva, 1989
( [2] Ларичев О. И., Мечитов А. И. и др., Выявление экспертных знаний, „Наука”, Москва, 1989 )

[3] Heyes-Rot F., Uoterman D., Lenat D. – Postroenie ekspertnyh sistem, “Mir”, Moskva, 1987
( [3] Хейес-Рот Ф., Уотерман Д., Ленат Д. – Построение экспертных систем, “Мир”, Москва, 1987 )

[4] Popov E. V., Iskustvenyy intelekt – sistemy obshteniya i ekspertnyye sistemy, „Radio i svyaz”, Moskva, 1990
( [4] Попов Э. В., Искуственый интелект – системы общения и экспертные системы, „Радио и связь”, Москва, 1990 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie