Научный доклад ID 1558 : 2018/1
АНАЛИЗ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА СПОРЕД ЕВРОКОД 7

Стойна Костова

Еврокод 7 -1 е стандарт различен от съществуващите Български норми в областта на геотехническото проектиране. В Еврокод 7- първа част са въведени пет типа крайни гранични състояния и три изчислителни методи или още наречени подходи. Изчислителните подходи служат за проверка и съпоставка на състоянието на конструкцията и земната основа, отнесено към съответното гранично състояние. За тези крайни гранични състояния и изчислителни подходи са въведени съответни частни коефициенти - за въздействия или ефекти от въздействията, за материалите, почвените характеристики, за носещата способност. Стойностите на частните коефициенти се различават в зависимост от прилагания изчислителен подход. Всяка държава от Европейския съюз в рамките на предложените от Еврокод 7-1 изчислителни подходи приема изчислителен подход, по който да работи при различните проверки и да извършва изчисляването на геотехническите конструкции.

В статията са разгледани определянето на изчислителните стойности от характеристичните стойности и употребата на частните коефициенти, отнасящи се за носещата способност на земната основа, за въздействията или ефектите от въздейстнията, за почвените параметри. Частните коефициенти са групирани в различни серии според Еврокод 7. Тези серии от коефициенти са включени в споменатите три изчислителни подходи. При различните изчислителни комбинации се получават различни стойности за носещата способност на земната основа. В статията е даден пример за определяне носещата способност на плосък фундамент, по първи изчислителен подход комбинация 2 на Еврокод – 7-1.

Българският институт за стандартизация продължава да работи по доусъвършенстването на Еврокод 7 и всички останали Европейски стандарти в областта на строителството в нашата страна.


носеща способност земна основа Еврокод фундамент изчислителни методи.bearing capacity ground Eurocode foundation design approaches.Стойна Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] BDS EN 1997-1 na balgarski i na angliyski ezik, v elektronen variant.
( [1] БДС ЕN 1997-1 на български и на английски език, в електронен вариант. )

[2] Normi za proektirane na plosko fundirane Prilozhenie kam chl. 2, al. 1 ot naredba №1 na MTSV -1996g.
( [2] Норми за проектиране на плоско фундиране Приложение към чл. 2, ал. 1 от наредба №1 на МТСВ -1996г. )

[3] Natsionalno prilozhenie kam Evrokod 7– BDS EN 1997-1 / NA.
( [3] Национално приложение към Еврокод 7– БДС EN 1997-1 / NA. )

[4] BDS EN 1997-2 na angliyski ezik, v elektronen variant.
( [4] БДС ЕN 1997-2 на английски език, в електронен вариант. )

[5] EN 1990 na balgarski ezik, v elektronen variant.
( [5] ЕN 1990 на български език, в електронен вариант. )

[6] Natsionalnoto prilozhenie kam Evrokod 0 -BDS EN 1990:2003/NA:2008 BDS EN 1990:2002.
( [6] Националното приложение към Еврокод 0 -БДС EN 1990:2003/NA:2008 БДС EN 1990:2002. )

[7] Kostova S. Izchislitelni metodi za opredelyane noseshtata sposobnost na zemnata osnova spored Evrokod 7 i Balgarskite normi HH Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2011” 2011.
( [7] Костова С. Изчислителни методи за определяне носещата способност на земната основа според Еврокод 7 и Българските норми ХХ Mеждународна научна конференция „Транспорт 2011” 2011. )

[8] Proektirane na plosko fundirane spored Evrokod 7 i sravnenie s dosegashnite Balgarski normi – obshti ponyatiya XX Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2011” 2011.
( [8] Проектиране на плоско фундиране според Еврокод 7 и сравнение с досегашните Български норми – общи понятия XX Mеждународна научна конференция „Транспорт 2011” 2011. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie