Научный доклад ID 1537 : 2017/2
МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ В КОНТЕКСТА НА ПЪТУВАНЕТО ДО РАБОТА В ХОРЕКА СЕКТОРА В СОФИЯ И БРЮКСЕЛ

Анна Плющева

Транспортното планиране за устойчива градска мобилност придобива все по-широка популярност в редица европейски градове. Някои от мерките в тази област се предприемат не от местните власти, а от работодатели, като целите им варират от подобряване на обществения имидж на компанията, до улесняване на пътуването до работа и намаляването на разходите за фирмен транспорт.

Въпреки растящата популярност на подобни програми, данните за трудностите при внедряването им, както и за краткосрочните и дългосрочните им резултати, са крайно недостатъчни. Публикуваните изследвания по тази тема разчитат почти само на данни за големи компании, професии свързани с работа в офис, и/или работно време „от 9 до 5.“ За по-пълна оценка на ефективността на планирането на мобилността до работното място са необходими анализи, които отразяват разнообразието на градската икономика и на всекидневните нужди на участващите в нея.

Настоящият доклад представя предварителни резултати от двугодишно изследване на тема пътуването до работа в малките и средни фирми в ХоРеКа сектора в София и Брюксел. Проучването се основава на смесена методология, включваща анкета и индивидуални интервюта както с работодатели, така и със служители в хотели, ресторанти и заведения в двата града. Целта на изследването е да събере актуални данни за мерки, които работодателите в този сектор внедряват, за да подобрят мобилността на персонала, ефектът на тези мерки върху устойчивостта, удобството и достъпността на придвижването, трудностите, които срещат работодателите в сектора, както и идентифицирането на възможности за разработване на стратегии, отговарящи на специфичните нужди на сектора.


Устойчива мобилност Градски транспорт Пътуване до работа ХоРеКа София БрюкселSustainable mobility Urban transport Travel to work HoReCa Sofia BrusselsАнна Плющева

BIBLIOGRAPHY

[1] McDonald, Noreen C., and Annette E. Aalborg. ‘Why Parents Drive Children to School: Implications for Safe Routes to School Programs’. Journal of the American Planning Association 75, no. 3 (30 June 2009): 331–42. doi:10.1080/01944360902988794.

[2] Cairns, S., C. Newson, and A. Davis. ‘Understanding Successful Workplace Travel Initiatives in the UK’. Transportation Research Part A: Policy and Practice 44, no. 7 (August 2010): 473–94. doi:10.1016/j.tra.2010.03.010.

[3] Service public fédéral Mobilité et Transports. ‘Guide Des Bonnes Pratiques En Matière de Mobilité Durable Pour Les Déplacements Domicile-Travail’. Service public fédéral Mobilité et Transports, 2014.

[4] Van Malderen, Laurent, Bart Jourquin, Isabelle Thomas, Van Devijver Elien, Ann Verhetsel, and Frank Witlox. ‘The Employer Mobility Plans: Benefits, Acceptability and Effectiveness’, 2010. http://www-sre.wu.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa...

[5] Enoch, Marcus. Sustainable Transport, Mobility Management and Travel Plans. Aldershot: Ashgate, 2012.

[6] Lucas, Karen. ‘Providing Transport for Social Inclusion within a Framework for Environmental Justice in the UK’. Transportation Research Part A: Policy and Practice 40, no. 10 (December 2006): 801–9. doi:10.1016/j.tra.2005.12.005.

[7] Barnfield, A., and A. Plyushteva. ‘Cycling in the Post-Socialist City: On Travelling by Bicycle in Sofia, Bulgaria’. Urban Studies, 22 May 2015. doi:10.1177/0042098015586536.

[8] Lang, Debbie, Damian Collins, and Robin Kearns. ‘Understanding Modal Choice for the Trip to School’. Journal of Transport Geography 19, no. 4 (July 2011): 509–14. doi:10.1016/j.jtrangeo.2010.05.005.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie