Научный доклад ID 1536 : 2017/2
ОПЕРАТИВЕН ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В МОРСКИTE ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ НА ЕВРОПА

Мирослав Цветков

В статията са представени резултатите от създаването и функционалните възможности на интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона за осъществяване на оперативен екологичен мониторинг в морските акватории и транспортни коридори. Системата е изградена чрез прилагането на обектно-ориентиран анализ и обектно-ориентирано проектиране, което позволява към нея с лекота да бъдат интегрирани данни от допълнителни сензори и други информационни системи. Анализирани са функционалните възможности на системата по отношение на поддържаните от Европейската агенция по морска безопасност морски информационни системи и възможността за тяхната поддръжка с оперативни данни в интерес на опазването на морската екология.


MatLab ArcGIS EMSA информационни системи екология мониторинг морски транспортMatLab ArcGIS EMSA information systems ecology monitoring maritime transportМирослав Цветков

BIBLIOGRAPHY

[1] The Commission presents the strategic goals for European maritime transport policy up to 2018,

[2] EMSA launches a monitoring, reporting and verification system to help reduce CO2 emissions from shipping at EU level,

[3] Information System to Support Regulation (EU) 2015/57 - THETIS MRV,

[4] Reducing emissions from the shipping sector,

[5] New EMSA drone project to collect surveillance information,

[6] EMSA Announces Drone Demonstration for Maritime Monitoring,

[7] Maritime Emissions Monitoring Targeted with New EMSA Drone Operation Tender,

[8] CleanSeaNet Service,

[9] Welcome to CleanSeaNet 2nd generation,

[10] Vessel traffic monitoring in EU waters (SafeSeaNet),

[11] SafeSeaNet Ecosystem GUI,

[12] Kaloyanova K. M., Analiz i proektirane na informatsionni sistemi, Habilitatsionen trud, Sofiyski universitet “Sv. Kliment Ohridski”, Sofiya, 2013,
( [12] Калоянова К. М., Анализ и проектиране на информационни системи, Хабилитационен труд, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София, 2013, )

[13] http://www.uml.org/

[14] Dachev Yu., Morskite karti, Steno, Varna, 2017, ISBN 978-954-449-910-5
( [14] Дачев Ю., Морските карти, Стено, Варна, 2017, ISBN 978-954-449-910-5 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie