Научный доклад ID 1528 : 2017/3
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕТО В СТРУКТУРАТА НА СТРЕЛОВИ КРАНОВЕ

Горан Павлович, Миломир Гашич, Миле Савкович, Небоя Здравкович, Горан Маркович

Стреловите кранове спадат към тези видове кранове, които намират най-широко приложение в производствените фабрики. Бурното развитие на индустрията през последните години налага производството и монтирането на различни видове кранове за индустриални нужди да се изпълнява за кратки срокове. Отклоненията в структурата на тези кранове често се възприема като ограничаващ фактор при тяхното конструиране. Настоящият доклад представя сравнителен анализ на методите за изчисляване на отклоненията в структурата на стреловите кранове. Сравнението на получените резултати е постигнато чрез метода на крайните елементи, както и с помощта на хипотетични стойности. Препоръките за избор на адекватен метод за изчисляване на отклоненията в структурата на стреловите кранове са предложени на база извършените сравнения. В заключението са предложени препоръки за избор на подходящ аналитичен метод, чрез който значително се съкращава времето за първоначално конструиране на стреловите кранове.


стрелови кран отклонение метод на крайните елементи.column-mounted jib crane deflection finite element method.Горан Павлович Миломир Гашич Миле Савкович Небоя Здравкович Горан Маркович

BIBLIOGRAPHY

[1] Chaudhary S. A., Khan N.S., A review paper on structural analysis of cantilever beam of jib crane, International Journal of Engineering Research and General Science, (2015), Vol 3, No 3, p.p. 612-615.

[2] Hadžikadunić F., Vukojević N., Huseinović S., An analysis of jib crane constructive solution in exploatation, 12th International Research/Expert Conference, ””Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”” TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26–30 August, (2008).

[3] Yuan W., Kim B., Chen C., Lateral–torsional buckling of steel web tapered tee-section cantilevers, Journal of Constructional Steel Research, (2013), Vol 87, p.p. 31-37.

[4] Andrade A., Providência P., Camotim D., Elastic lateral-torsional buckling of restrained web-tapered I-beams, Computers and Structures, (2010), Vol 88, p.p. 1179-1196.

[5] Rajmane S.M., Jadhav A., Finite element analysis of jib crane, International journal of innovative research in technology , Volume 2, Issue 6, (2015), p.p. 404-407

[6] Gandhare K., Thute V., Design Optimization of Jib Crane Boom Using Evolutionary Algorithm. International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER), Volume 3, Issue 4, (2015), p.p. 5-8

[7] Yawale P., Khandare N., Effect of Length of Boom Support Leg on Free Standing Jib Crane, International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER), Volume 4, Issue 5, (2016), p.p. 19-23.

[8] Vakani C.A., Jani S.S., Analysis and Optimization of 270° Jib Crane Deflection: A Review, IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development, Volume 2, Issue 10, (2014), p.p. 471-473

[9] Kiranalli S.S., Patil N.U., Jib Crane Analysis using FEM. IJSRD - International Journal for Scientific Research & Development, Volume 3, Issue 4, (2015), p.p. 185-189

[10] Khetre S.N., Chaphalkar S. P., Meshram A., Modelling and stress analysis of column bracket for rotary jib crane, International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), Volume 5, Issue 11, (2014), p.p. 130-139

[11] Gašić V., Zrnić N., Rakin M., Consideration of a moving mass effect on dynamic behaviour of a jib crane structure, Technical Gazette, Volume 19, Issue 1, (2012), p.p. 115-121.

[12] Ma X., Wang H., Column Jib Crane Based on ANSYS Analysis of Static Stiffness and Improving Measures, Progress in Advanced Manufacturing Technologies, Volume 522, (2012), p.p. 485-489

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie