Научный доклад ID 1526 : 2017/3
ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ТЕХНИКИ В МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО

Мартин Иванов, Николай Тончев

В изследването се прилагат стандартни статистически процедури за определяне на експертна оценка за влиянието на елементите от състава на сплавта върху контролираните механични свойства – якост на опън и относително удължение. Изведени са невронни модели, описващи механичните характеристики от количеството на алуминия, мангана, никела, желязото и силиция с пряко значение към експлоатационните свойства на изделието. Чрез приложения подход е възможно да се определи състав, осигуряващ относително оптимални стойности на изследваните идикатори на качеството.


Моделиране на свойства статистически пресмятания магнезиеви сплави.Materials Science Modelling of properties ANN magnesium alloys.Мартин Иванов Николай Тончев

BIBLIOGRAPHY

[1] Friedrich H.E., Mordike B.L. Magnesium Technology: Metallurgy, Design, Data, Applications, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006. 647 p.

[2] Kainer K.U. (Ed.) Magnesium Alloys and Technologies Wiley-VCH, 2003. 285.

[3] Monteiro W.A. (Ed.) New Features on Magnesium Alloys, InTech, 2012. 174 p.

[4] Czerwinski F. (Ed.) Magnesium Alloys: InTAe, 2014, 176 p.

[5] TontchevN. Materials Science, Effective solutions and Technological variants, 2014/3/3, LAMBERT Academic Publishing.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie