Научный доклад ID 1525 : 2017/3
ВИБРОАКУСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ ДЕТАЙЛИ

Иван Коларов, Добрин Добрев

Задача на настоящата работа е да направи сравнително изследване на модулите на еластичност, плътност и резонансни честоти на алуминиев образец (отлят корпусен детайл за производство на помпи) с характерен дефект с оглед създаване на модел за виброакустична диагностика. За провеждане на изследването е използван 3D модел на образеца и са проведени експерименти с детайли с доказано техническо състояние: без дефект и с типични дефекти, установени и маркирани след проверка на херметичност.

Чрез измерване на акустически характеристики и плътност са определени модулите на еластичност по добре установени класически зависимости. Чрез тях и с помощта на специализиран софтуерен продукт са изчислени теоретичните стойности на собствените честоти на модела.

Проведено е виброакустично измерване на резонансните честоти на образците и данните са сравнени с теоретичните резултати. Направен е статистически анализ на измерванията. Получено е разсейване на резултатите за един образец, съпоставимо с това на точността на дискретизация на честотата при измерване. Установена е промяна на някои резонансни честоти вследствие наличието на типична нецялостност. Те се различават значително от резултатите, получени за детайл без дефект и могат да бъдат регистрирани в рамките на изследване на образци от една производствена серия.

Получените резултати ще бъдат използвани за обосновка и създаване на виброакустичен модел за оценка на техническото състояние преди монтаж на корпусния детайл.


модули на еластичност плътност резонансни честоти възможност за регистриране на нецялостностиElasticity modules density resonance frequencies possibility to register discontinuitiesИван Коларов Добрин Добрев

BIBLIOGRAPHY

[1] The Aluminum Automotive Manual. European Aluminium Association. Version 2002.

[2] Harris’ shock and vibration handbook. Allan G. Piersol, editor.—5th ed. McGRAW-HILL. 2002. ISBN 0-07-137081-1.

[3] Kolarov I. Diagnostika na povredi v mashinni elementi chrez modalen analiz. Str. 138, Sofiya, 2015 g. ISBN 978-619-90083-4-8.
( [3] Коларов И. Диагностика на повреди в машинни елементи чрез модален анализ. Стр. 138, София, 2015 г. ISBN 978-619-90083-4-8. )

[4] NX Nastran. Basic Dynamic Analysis User’s Guide. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2008.

[5] Mihovski M. Kompleksno izpolzvane na bezrazrushitelnite metodi za izsledvane na strukturata i fizikomehanichnite svoystva na metalni materiali. Disertatsiya za prisazhdane na nauchnata stepen „doktor na tehnicheskite nauki”, Institut po mehanika i biomehanika – BAN, Sofiya, 1991.
( [5] Миховски М. Комплексно използване на безразрушителните методи за изследване на структурата и физикомеханичните свойства на метални материали. Дисертация за присъждане на научната степен „доктор на техническите науки”, Институт по механика и биомеханика – БАН, София, 1991. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie