Научный доклад ID 1523 : 2017/3
АНАЛИЗ НА ШУМОУСТОЙЧИВОСТТА НА АСИНХРОННИ АДРЕСНИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТРУКТУРНИ СМУЩЕНИЯ

Радостина Христова

Асинхронните адресни мрежи за връзка с кодово разделяне на каналите са най-прогресивните технологии в развитието на комуникациите. Наличието на структурни (взаимни) смущения в тях е най-характерна особеност на дадените системи и тя е заложена в принципа на тяхното построяване. Стойността на структурните смущения не зависи от енергийните възможности на системата, увеличаването на мощността на предавателите не понижава нивото на техните взаимни смущения относно полезния сигнал, тъй като с нарастването на мощността на полезния сигнал едновременно нараства и нивото на смущаващите сигнали. Ето защо изследването на възможните способи за понижаване на нивото на взаимните смущения е една от най-актуалните и не решени в своята цялост задачи на комуникационната теория.

Във предложената статия на базата на синтезиран математичен модел на взаимните смущения са изведени количествени отношения, определящи в общ случай параметрите от които зависи шумоустойчивостта на асинхронните адресни системи с отчитане въздействието на взаимни смущения.

В публикацията са анализирани условията при които предложените изрази са валидни и е оценена тяхната достоверност при сравняването им с резултати от други литературни източници и изследвания


радиокомуникации кодово разделяне на каналите асинхронни адресни мрежи.radiocommunications code division of channels asynchronous address networks.Радостина Христова

BIBLIOGRAPHY

[1] Andonov A. Radiokomunikatsionni sistemi sas spetsialno prednaznachenie, VTU „T.Kableshkov“, monografiya, 300str. 2009g. ISBN 978 934 12 1.
( [1] Андонов А. Радиокомуникационни системи със специално предназначение, ВТУ „Т.Каблешков“, монография, 300стр. 2009г. ISBN 978 934 12 1. )

[2] Borisov V.I. Pomehozashtishtennost sistem radio svyazi s rasshireniem spektra: M.Radio svyazi 2003g., 600str. ISBN-5-256-016-5.
( [2] Борисов В.И. Помехозащищенность систем радио связи с расширением спектра: М.Радио связи 2003г., 600стр. ISBN-5-256-016-5. )

[3] Sklar B. Digital Communications, University of California, Los Angeles, 2003, 1050стр.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie