Научный доклад ID 1506 : 2017/3
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СТЕНД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СПИРАЧНИ СИСТЕМИ НА ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ

Георги Павлов, Любомир Секулов, Мартина Томчева

Съвременните изследвания в областта на спирачните режими на електрическите транспортни средства (ЕТС) са ориентирани към повишаване на електроенергийната ефективност при използване на електрическите спирачни системи. При трамвайните мотриси, състоящи се от моторен и прикачен вагон е необходимо ефективно съгласуване на електрическото спиране на моторния вагон с механичното спиране на немоторния. В доклада са представени основните резултати от модернизацията на основните електронни модули асемблиращи стенд за изследване на ефективността на реалните спирачни системи експлоатирани в трамвайни мотриси и ремаркета в Столичния електротранспорт.


електрическо спиране електрически транспортни средства трамвайни мотриси и ремаркета микропроцесорно управление.electric braking electric vehicles tramcars and carriages microprocessor control.Георги Павлов Любомир Секулов Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Balgaranov L. Elektricheski transport – gr. Sofiya, 2009g.
( [1] Българанов Л. Електрически транспорт – гр. София, 2009г. )

[2] Dimitrov V., E. Dimitrova, Opredelyane kachestvoto na regulirane pri sistemi za avtomatichno upravlenie – laboratoren stend, Nauchni trudove na Rusenskiya universitet - 2013, ISSN 1311-3321, tom 52, seriya 3.2, str. 153-158, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/3.2/3....
( [2] Димитров В., Е. Димитрова, Определяне качеството на регулиране при системи за автоматично управление – лабораторен стенд, Научни трудове на Русенския университет - 2013, ISSN 1311-3321, том 52, серия 3.2, стр. 153-158, http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp13/3.2/3.... )

[3] Milenov I., V. Dimitrov, R. Baev, V. Stankov, Modulno zadvizhvane za elektromobil, VII nauchna konferentsiya ”EF 2015”, Balgariya, Sozopol, 19 - 21 Septemvri, 2015, Godishnik na Tehnicheski Universitet - Sofiya, ISSN 1311-0829, t. 66, kn. 1, 2016, str. 321-328.
( [3] Миленов И., В. Димитров, Р. Баев, В. Станков, Модулно задвижване за електромобил, VII научна конференция ”ЕФ 2015”, България, Созопол, 19 - 21 Септември, 2015, Годишник на Технически Университет - София, ISSN 1311-0829, т. 66, кн. 1, 2016, стр. 321-328. )

[4] Lalev T., Iv. Milenov. Proektirane na tsifrova releyna zashtita za tyagovi elektricheski verigi za postoyanen tok - Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1008 ISSN 1312-3823
( [4] Лалев Т., Ив. Миленов. Проектиране на цифрова релейна защита за тягови електрически вериги за постоянен ток - Научно списание Механика Транспорт Комуникации том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1008 ISSN 1312-3823 )

[5] Hannig & Kahl, Tehnicheska dokumentatsiya na sashtestvuvashtiya spirachen blok za upravlenie, 1988g.,
( [5] Hannig & Kahl, Техническа документация на съществуващия спирачен блок за управление, 1988г., )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie