Научный доклад ID 1501 : 2017/3
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ СЕКТОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Мира Зафирова, Милен Икономов

През последните 20 години Европейската комисия полага много усилия за преструктуриране на пазара на европейския железопътен транспорт, както и да засили позицията му по отношение на другите видове транспорт. Те са концентрирани в три основни области, които са от изключително значение за развитието на конкурентоспособността на железопътната транспортна индустрия:

1) отваряне на пазара на жп транспорта за конкуренция,

2)подобряване на техническата съвместимост и сигурността на националните жп мрежи,

3) развитие на жп инфраструктурата.

Целта на тези мерки е да се преодолее спадът в развитието на жп сектора от последните няколко десетилетия.

В България, разработената Oперативна програма „Транспорт” въз основа на координирана последователност от приоритети, дефинира стратегическото развитие на транспортния сектор за периода 2007 – 2013 г., с цел постигне целта „Сближаване” на ЕС.

Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 2014-2020 e продължение на ОП”Транспорт” . Общата цел на и на двете оперативни програми е „Развитие на устойчива транспортна система“

В областта на железопътния сектор стратегията на ОПТТИ 2014-2020 е насочена към развитието на ефективна железопътна система на ЕС и създаване на конкурентоспособен и привлекателен железопътен пазар спрямо другите видове транспорт в България.


Железопътна инфраструктура Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура”Key Words: railway infrastructure operational Program “Transport and Transport infrastructure” transport corridors Мира Зафирова Милен Икономов

BIBLIOGRAPHY

[1] Operativna programa „Transport” 2007-2013
( [1] Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 )

[2] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura“ 2014-2020
( [2] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie