Научный доклад ID 1496 : 2017/3
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВАТА НА ВИБРАЦИИТЕ НА ЕЛЕКТРОКОМПРЕСОРЕН АГРЕГАТ

Пенко Цветков Петков, Анастас Иванов Иванов, Емил Николов Димитров

Резюме. Трептенията, възникващи вследствие на работните процеси в силовите агрегати и спомагателното оборудване намаляват комфортността, надеждността и дълготрайността на транспортните средства. Нивата на вибрациите, предавани към пътническия салон и излъчваният структурен шум зависят основно от ефективността на виброизолацията им спрямо корпуса на транспортното средство.

В работата е представено експериментално определяне нивата на вибрациите, генерирани от работния цикъл на машинен агрегат “електродвигател – бутален компресор” и е направен анализ на причините за възникването им. Такъв тип агрегати са монтирани на електрически мотрисни влакове. При функциониране на агрегатите са установени повишени нива на предаваните вибрации към пътническите салони на вагоните. За провеждане на експериментите е използвана специална виброизмервателна апаратура. Получените резултати са представени във вид на виброграми


машинен агрегат «електродвигател – бутален компресор»; окачване на машинен агрегат; виброизолация; нива на вибрациите; виброизмервателна апаратура machine unit «electric motor - piston compressor»; Suspension of machine unit; vibration insulation; vibraПенко Цветков Петков Анастас Иванов Иванов Емил Николов Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Benchev B. D., E. N. Dimitrov. Inzheneren eksperiment. Sofiya, VTU “Todor Kableshkov”, 2009. 240 s.
( [1] Бенчев Б. Д., Е. Н. Димитров. Инженерен експеримент. София, ВТУ “Тодор Каблешков”, 2009. 240 с. )

[2] Bershadskiy S. A. Snizhenie vibratsii i shuma porshnevyh kompressorov. L.: Sudostroenie, 1990. 272 s.
( [2] Бершадский С. А. Снижение вибрации и шума поршневых компрессоров. Л.: Судостроение, 1990. 272 с. )

[3] Bachvarov St., Z. Cherneva, St. Banov. Vibratsii, vibrozashtita i shumozashtita na mashinite. Universitetsko izdatelstvo «Sv. Kliment Ohridski» S., 1998. 184 s.
( [3] Бъчваров Ст., З. Чернева, Ст. Банов. Вибрации, виброзащита и шумозащита на машините. Университетско издателство «Св. Климент Охридски» С., 1998. 184 с. )

[4] Gerike P. B. Analiz vibroakusticheskih harakteristik dvigateley vnutrennogo sgoraniya. Sp. «Gornyye mashiny i oborudovanie», №6, 2013. s. 15 – 18.
( [4] Герике П. Б. Анализ виброакустических характеристик двигателей внутренного сгорания. Сп. «Горные машины и оборудование», №6, 2013. с. 15 – 18. )

[5] Lysenko E. A., A. P. i dr. Snizhenie vibratsii porshnevogo kompressora pnevmaticheskih sistem avtotransporta. Vestnik SibADI, vypusk 3(37), 2014. s. 17 – 22.
( [5] Лысенко Е. А., А. П. и др. Снижение вибрации поршневого компрессора пневматических систем автотранспорта. Вестник СибАДИ, выпуск 3(37), 2014. с. 17 – 22. )

[6] Tehnacheskaya akustika transportnyh mashin / Pod redaktsiey d. t. n. professora N. I. Ivanova. Sankt Peterburg, “Politehnika”, 1992. 365 s.
( [6] Техначеская акустика транспортных машин / Под редакцией д. т. н. профессора Н. И. Иванова. Санкт Петербург, “Политехника”, 1992. 365 с. )

[7] Elektrokompressor «EK – 7V». Instruktsiya po ekspluatatsii. 23 s.
( [7] Электрокомпрессор «ЭК – 7В». Инструкция по эксплуатации. 23 с. )

[8] Nedeljković D. Z., A. Simonović, S. Stupar, N. Lukić. Measurement and Analysis of Vibration of the Axial – Flow Compressor Caused by Inlet Flow Instability During the Flight of Aircraft. Scientific Technical Review, 2015, vol. 65, №2. pp. 34 – 39.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie