Научный доклад ID 1487 : 2017/3
МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИ ПРОГРАМИ С ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ FLOWCODE 7 ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИ В АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА

Славчо Божков, Иван Миленов, Любомир Любомиров,Мартин Вардарев, Христо Диков

Резюме: Автомобилните сензори и изпълнителни механизми са широко използвани устройства в системите за управление на съвременните автомобили [1]. Информацията получавана от сензорите [2] служи за основа на управляващата програма или алгоритъм на електронния блок за управление (ЕБУ), който от своя страна активира, регулира, контролира и спира изпълнителните механизми. Статията разглежда прилагането на програмния продукт Flowcode 7 съвместно с лабораторен комплекс за свързване, изследване и управление на автомобилни сензори и изпълнителни механизми с цел разработване на управляващи програми с активно участие на студентите и преподавателите в учебната и изследователската дейност.


управление обучение изследване автомобили management training researching automotivesСлавчо Божков Иван Миленов Любомир ЛюбомировМартин Вардарев Христо Диков

BIBLIOGRAPHY

[1] R.V.Petrov, M.I.Bichurin, V.S.Leontiev, N.A.Kolesnikov, S.T.Bozhkov, L.G.Stanev, V.T.Pacheliev, I.K.Milenov, P.T.Bozhkov, The crankshaft position sensor based on magnetoelectric materials. The Power Electronics and Motion Control (IEEE-PEMC-2016 BULGARIA) “Modern Power Electronics and Motion Control aiming at Intelligent Solutions”, IEEE Catalog Number CFP1634A-USB, ISBN 978-1-5090-1797-3, pp.848-853, Varna, Bulgaria, 2016.

[2] Denton T.: “Automobile electrical and electronic systems”, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2004

[3] http://www.matrixtsl.com/resources/files/da...

[4] https://www.matrixtsl.com/webshop/sensors-a...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie