Научный доклад ID 1485 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ЯКОСТТА НА УМОРА НА ЕЛАСТИЧНИ КОЛЕЛА ОТ КОЛООСИ ЗА МЕТРОВАГОНИ

Добринка Атмаджова

Еластичните колела от колоосите на метровагони тип 81-717.4 и 81-714.4 от метрополитена в гр.София са съставени от метални и еластични елементи. Установено е, че средният жизнен цикъл на метало-гумените пакети от еластичните колела в експлоатационните условия не надвишава 55% от гарантирания жизнен цикъл на производителите. Анализът на крайните елементи е използван за прогнозиране на разпределението на напреженията и за оценка на поведението при умора. Извършва се нелинеен квазистатичен анализ с отчитане на остатъчните напрежения за получаване ефективния диапазон на напрежения и предсказване появата на метални пукнатини.


метровагон колоос еластични колела якост на умора.Metro wagon wheelset resilient wheels fatigue.Добринка Атмаджова

BIBLIOGRAPHY

[1] Instruktsiya za pregled, osvidetelstvane, remont i montazh na koloosite za metrovagoni 81-17.4 i 81-714.4 „METROPOLITEN” EAD – gr. Sofiya
( [1] Инструкция за преглед, освидетелстване, ремонт и монтаж на колоосите за метровагони 81-17.4 и 81-714.4 „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – гр. София )

[2] UIC 510-2 Trailing stock: wheels and wheelsets. Conditions concerning the use of wheels of various diameters, 4th edition, May 2004

[3] Stamenković, D. S. Radenković, M. Milić, S. Mladenović: ”Gumeno-metalni elementi kod elektrolokomotiva”, ”ŽELEZNICE” br.2-1995.

[4] Stamenković, D. M. Milošević, I. Petrov, M. Banić DEVELOPMENT AND VALIDATION OF ELECRO LOCOMOTIVES PRIMARY SUSPENSION RUBBERMETAL ELEMENTS, XIV Naučno-stručna konferencija o železnici ”ŽELKON ”10”, Niš, 2010

[5] Luo RK, Wu WX. Fatigue failure analysis of chevron rubber spring. Eng Fail Anal 2006,13(1):110–6.

[6] Luo RK, Wu WX, Cook PW, Mortel WJ. An approach to evaluate the service life of rubber springs used in rail vehicle suspensions. J Rail Rapid Transit 2004,218:173–7

[7] Luo R.K., Mortel W.J., X.P. Wu Fatigue failure investigation on anti-vibration springs Engineering Failure Analysis, Volume 16, Issue 5, July 2009, Pages 1366-1378

[8] Atmadzhova D., Nenov N., Study on fatigue of Rubber metal springs of primary spring suspension of electric locomotives XV Scientific – Expert Conference on Railways Railcon ”12, October 4 – 5 2012, Nis, Serbia, pp. 41-44., University of Nis, Serbia 2012

[9] Wu WX, Cook PW, Luo RK, Mortel WJ. Fatigue life investigation in the design process of metacone rubber springs. In: Coveney V, editor. Elastomers and components: service life prediction – progress and challenges, 2004. p. 189–201

[10] Atmadzhova D. Metod za otsenka eksploatatsionniya zhivot na gumeni elementi v podvizhen zhelezopaten sastav. Sofiya, Elektronno spisanie “Mehanika Transport Komunikatsii“ br.2, 2008 g. statiya № 0225 BG-2.9 BG-2.14.
( [10] Атмаджова Д. Метод за оценка експлоатационния живот на гумени елементи в подвижен железопътен състав. София, Електронно списание “Механика Транспорт Комуникации“ бр.2, 2008 г. статия № 0225 BG-2.9 BG-2.14. )

[11] Solid Works 2008, 2008

[12] BS7608. Code of practice for fatigue design and assessment of steel structures. UK, 1993.

[13] Ivanov A. I., Seizmichni sili za tvardo tyalo podpryano na elastichni elementi, XVII MEZhDUNARODNA NAUChNA KONFERENTsIYa VSU’2017, tom 2, str. 20-25
( [13] Иванов А. И., Сеизмични сили за твърдо тяло подпряно на еластични елементи, XVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВСУ’2017, том 2, стр. 20-25 )

[14] Ivanov A. I., Three dimensional vibrations of connected with elastic elements, TEHNOMUS JOURNAL, NEW TECHNOLOGIES AND PRODUCTS IN MACHINE MANUFACTURING TECHNOLOGIES 2017, pp.37-42

[15] Gough J, Gregory IH, Muhr AH. Determination of constitutive equations for vulcanized rubber. In: Boast D, Coveney VA, editors. Finite element analysis of elastomers. Professional Engineering Publishing, 1999. p. 5–26.

[16] EN 1993-1-9 Eurokod 3: Cast 1-9:Fatigue., 2006

[17] LINDLEY P. B., Engineering Design with Natural Rubber, The Malaysian Rubber Producers’ Research Association, Technical Bulletin No. 8, 1984

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie