Научный доклад ID 1480 : 2017/3
ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИЯ РИСК

Светослав Любомиров Велев

В доклада са представени концептуално възможностите за прилагане на общодостъпни инструменти за оценка и управление на риска, свързан с въздействието на техногенни заплахи.

Засегнати са някои от проблемите, свързани с екологичния баланс в заобикалящата ни действителност, които са отрицателен фактор за екологичната сигурност. Разгледани са възможностите за намаляване на въздействието върху средата и осигуряване на адекватни способности за управление на екологичния риск чрез използване на достъпни методики за оценка на риска от инциденти с опасни вещества. Способностите се изразяват в предоставяне на възможности за прогнозиране и оценка на екологичната обстановка и използване на наличните ресурси, знания и умения за преодоляване на последствията от екологични инциденти.

Резултатите могат да бъдат използвани като база за прилагане на решения под формата на практически дейности в областта на опазването на околната среда. Популярни под името „добри практики“, те представляват ефективен начин за управление на средата.


екология околна среда риск управление аварияecology environment risk management accidentСветослав Любомиров Велев

BIBLIOGRAPHY

[1] Prilagane na zakonodatelstvoto na Obshtnostta v oblastta na okolnata sreda. http://circa.europa.eu/irc/opoce/ fact_sheets/info/data/ policies/environment/article_7293_bg.htm
( [1] Прилагане на законодателството на Общността в областта на околната среда. http://circa.europa.eu/irc/opoce/ fact_sheets/info/data/ policies/environment/article_7293_bg.htm )

[2] http://www3.moew.government.bg/files/file/I... EMAS/Info_EMAS

[3] Zakon za opazvane na okolnata sreda – DV, br. 91, 25.09.2002.
( [3] Закон за опазване на околната среда – ДВ, бр. 91, 25.09.2002. )

[4] Zakon za za zashtita pri bedstviya DV, br.102/19.12.2006.
( [4] Закон за за защита при бедствия ДВ, бр.102/19.12.2006. )

[5] Zakon za otgovornostta za predotvratyavane i otstranyavane na ekologichni shteti - DV. br.43, 29. 04. 2008.
( [5] Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - ДВ. бр.43, 29. 04. 2008. )

[6] AJEPP-3 – allied joint environmental protection publication - environmental management system in NATO operations, NATO standardtzatton agency, 2011.

[7] CBRN defence on operations ATP.3.8.1 volume I, NATO standardtzatton agency 2010.

[8] Ekologiya goroda, Nauchny mir, M, ISBN-5-89176-262-5, 2004.
( [8] Экология города, Научны мир, М, ISBN-5-89176-262-5, 2004. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie