Научный доклад ID 1478 : 2017/3
РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЕКТИ С ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА

Емилия Димитрова

Внедряването на система за видеонаблюдение в контролираните обекти осигурява по-надеждна и по-сигурна охрана по периметър на широк кръг подобекти и се използва все по-често при охрана на обекти с висока степен на защита. Предназначението им е наблюдение от разстояние в реално време на контролираните обекти и записване на видеоизображения в управляващия център. В доклада е предложена методика за проектиране и внедряване на система за видеонаблюдение. Дадени са основните параметри и характеристики, по които се извършва изборът на видеокамери и специфичните изисквания, поставени при видеонаблюдение на обекти с висока степен на защита. Разположението на видеокамерите е направено върху предварително разработения архитектурен план на обекта. За определяне на необходимия брой видео камери и тяхното местоположение е използван софтуерът IP Video System Desing Tool.


системи за видеонаблюдение методика за проектиранеVideo Surveillance Systems Methodology of DesignЕмилия Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Krugl G., Professionalnoe videonablyudenie. Praktika i tehnologii analogovogo i tsifrovogo CCTV, Security Focus, 2010
( [1] Кругль Г., Профессиональное видеонаблюдение. Практика и технологии аналогового и цифрового CCTV, Security Focus, 2010 )

[2] CCTV Standard: EN 50132-7, Video surveillance systems for use in security applications: EN 62676-4:2015

[3] Dimitrov V., Metodologiya za izsledvane na senzori, spetsifichni za savremenni elektricheski transportni sredstva, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 1, 2014 g. statiya № 0933
( [3] Димитров В., Методология за изследване на сензори, специфични за съвременни електрически транспортни средства, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 1, 2014 г. статия № 0933 )

[4] IP bazirani resheniya za videonablyudenie, sp. Tehnologichen dom, available at: http://tech-dom.com/statii.aspx?id=921
( [4] IP базирани решения за видеонаблюдение, сп. Технологичен дом, available at: http://tech-dom.com/statii.aspx?id=921 ... )

[5] IP Video System Design Tool, Manual, JVSG, 2017

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie