Научный доклад ID 1477 : 2017/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОПТИМИЗАЦИЯТА НА РОГОВИТЕ ЧАСТИЦИ ПРИ МОДЕЛА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ШУМОЗАМЪРСЯВАНЕТО

Елена Томич, Небоя Богоевич, Златан Шошкич

Автомобилният транспорт е един от основните шумозамърсители в градска среда. За да се прогнозират правилно нивата на шумозамърсяване, е необходимо да се използват подходящи методи. От 1950 г. насам за прогнозиране на шумозамърсяването се използват и развиват основно математически модели, като в научната литература предимно се срещат модели, базирани на регресионни анализи. В настоящия доклад се прилага оптимизацията на роговите частици за усъвършенстване на прост математически модел за прогнозиране на нивото на шумозамърсяване на територията на град Ниш, Сърбия. Прогнозните данни от модела се сравняват с хипотетични данни, събирани при измерване на шумозамърсяването, както и при използването на често срещани модели за прогнозиране на шумозамърсяването. Освен това са представени и резултатите, получени при сравнението на данните от статистическия анализ и изчислените нива на шума.


шумозамърсяване прогнозиране на шума оптимизация на роговите частици.Traffic noise Noise prediction Particle swarm optimizationЕлена Томич Небоя Богоевич Златан Шошкич

BIBLIOGRAPHY

[1] De Vos, P., Licitra, G. “Noise maps in the European Union: An overview”. In Licitra, G. (Ed.), Noise mapping in EU: Models and Procedures, pp. 285–310, USA: CRC Press, 2013.

[2] Ohrstrom, E., Rylander, R. “Sleep disturbance by road traffic noise - A laboratory study on number of noise events”. Journal of Sound and Vibration, vol. 143, no. 1, pp. 93–101, 1990.

[3] Fyhri, A., Klboe, R. “Road traffic noise, sensitivity, annoyance and self-reported health - A structural equation model exercise”. Environment International, vol. 35, no. 1, pp. 91-97, 2009.

[4] Pirreera, S., Valck, E. D., Cluydts, R. “Nocturnal road traffic noise: A review on its assessment and consequences on sleep and health”. Environment International, vol. 36, no. 5, pp. 492–498, 2010.

[5] Theebe, M. A. “Planes, trains, and automobiles: The impact of traffic noise on house prices”. Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 28, no. 2, pp. 209–234, 2004.

[6] Cammarata, G ., Cavalieri, S., Fichera, A. “A neural network architecture for noise prediction”. Neural Networks, vol. 8, no. 6, pp. 963-973, 1995.

[7] Genaro, N., Torija, A., Ramos-Ridao, A., Requena, I., Ruiz, DP., Zamorano, M. “A neural network based model for urban noise prediction”. The Journal of the Acoustical Society of America, vol. 128, pp. 1738-1746, 2010.

[8] Givargis, S., Karimi, H. “A basic neural traffic noise prediction model for Tehran’s roads”. Journal of Environmental Management, vol. 91, pp. 2529-2534, 2010.

[9] Gundogdu, O., Gokdag, M., Yuksel, F. “A traffic noise prediction method based on vehicle composition using genetic algorithms”. Applied Acoustics, vol. 66, no. 7, pp. 799-809, 2005.

[10] Rahmani, S., Mousavi, S., Kamali, M. J. “Modeling of road-traffic noise with the use of genetic algorithm”. Applied Soft Computing, vol. 11, no. 1, pp. 1008-1013, 2011.

[11] Quartieri J., Mastorakis N. E., Iannone G., Guarnaccia C., D’Ambrosio S., Troisi A., Lenza T.L.L. “A Review of Traffic Noise Predictive Models”, Proc. of the 5th WSEAS Int. Conf. on “Applied and Theoretical Mechanics” (MECHANICS”09), Puerto De La Cruz, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2009. ISBN: 978-960-474-140-3 / ISSN: 1790-2769, pp. 72-80.

[12] C. G. Balachandran. “Urban Traffic Noise in Environmental Impact Assesssments”. In: Proceedings of 14th International Congreess on Acoustic, paper E1-4, Bejeing, China, 1992.

[13] Burgess, M. A. “Noise prediction for Urban Traffic Conditions - Related to Measurement in Sydney Metropolitan Area”. Applied Acoustics, vol. 10, pp. 1-7, 1977.

[14] Griffiths, I. D., Langdon, F. J. “Subjective Response to road traffic noise”. Journal of Sound and Vibration, vol. 8, pp. 16-32, 1968.

[15] Fagotti, C., Poggi, A. “Traffic Noise Abatement Strategies. The Analysis of Real Case not Really Effective”, in Proc. of 18th International Congress for Noise Abatement, pp. 223-233, Bologna, Italy, 1995.

[16] Kennedy, J., Eberhart, R., “Particle swarm optimization”. In Proc. of IEEE international conference on neural network, pp. 1942-1948, 1995.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie